Medi - Hydref 16

17th October 2016


Does yna fawr o dynnu lluniau wedi bod yn ddiweddar.

Fe fues i'n canolbwyntio ar orffen 'Tywydd Mawr' erbyn diwedd mis Medi.


Fe fydd y llyfr ar y silffoedd cyn y Nadolig - gobeithio!

Rhwng hynny a chynnal nifer o sgyrsiau i gymdeithasau, beirniadu mewn sioeau lleol, a cheisio delio ag ôl-groniad gweinyddol, doedd dim amser, awydd na fawr o bwrpas i grwydro efo camera!

Ond dyma rai lluniau o ddiwedd mis Awst i ganol fis Hydref.


-----

There's not much to say regarding September / October. I worked hard to finish 'Tywydd Mawr' (see above), a book on weather events in Wales, which should be on the shelves by Christmas. Then there were talks to local societies, judging photography at local shows and so forth.

However, I hardly ever leave the house without a camera of some sort - spot the iPhone pictures in this set!

Plymiwr - diver - y Borth


Gŵyl Môr - Aberystwyth - Sea Festival


Sioeau - Llangeitho / Phenrhyn-coch shows
Sioe Rhydypennau


Ongl wahanol ar bentref Bow Street. A 'different' angle on Bow Street


Machlud - yr olygfa tua'r gogledd - sunset looking north


Storm


Swper Cynhaeaf - Harvest Supper at Llandre


Billy'r morlo yng Nghaerdydd - Billy the Seal (Cardiff)


Cwch yn y Bae - yacht in the Bay


Llwybr yr arfordir - Coast Path at Wallog


Machlud dros y dre - sunset over Aberystwyth


Cofeb i David England - memorial tree for the late David England, Llandre


Pêl-droed Cymru 1 - 1 Georgia - World Cup qualifiers at Cardiff


Capel - Rug - chapel


Hen gapel - an old chapel at llangorwen


Llan-non


Pen Dam


Cwmsymlog


Taith tractorau i godi arian - charity tractor run


Y diweddglo arferol - And the usual tailpiece
Machlud - sunset from our house


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.