Medi 2017

03rd October 2017
Ychydig o luniau a dynnwyd yn ystod mis Medi.
Just a few pictures taken during September.

Aberystwyth.
Dangos cefnogaeth i refferendwm Catalonia
Supporting the Catalonia referendum campaign
Aberystwyth o odre Allt Wen.
Aberystwyth across Tan-y-bwlch beach.


Haenau o hanes - arfordir Ceredigion.
Layers of history, Ceredigion coast.


Sioe Rhydypennau
A small part of the work by local children on display at Rhydypennau show.


Cynffon storm arall
Tail end of yet another storm


Cymylau dros y dref
Aber clouds


Swper cynhaeaf er mwyn codi ymwybyddiaeth o ymgyrch Corwynt Cariad (Ysgoldy Bethlehem, Llandre)
Harvest supper to raise awareness of the 'Typhoon of Love' project.


Trist iawn oedd clywed ar ddiwedd y mis am farwolaeth yr artist Aneurin Jones. Mae ei waith yn gofnod o fywyd a chymeriad cefn gwlad sydd bron wedi darfod. Fe fydd yn chwith iawn gan Gymru ar ei ôl, a chydymdeimlwn â'r teulu yn eu colled.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.