Dwyn ffrwyth - a photo harvest

08th November 2012
Mae hi wedi bod yn fis cyffrous ac yn wythnos arbennig.

Nid yn unig y mae etholiad arlywydd yr Unol Daleithiau wedi mynd y ffordd iawn, ond mae Celtic wedi curo Barcelona ar y cae pêl-droed!

Yn nes adref, rwyf eisoes wedi blogio am hanes trist April Jones, ac am fy anturiaethau yn chwilio am ddeunydd ar gyfer cylchgrawn a llyfr tra'n coginio cytwad. Yr hyn na soniais amdano tan nawr oedd tynnu llun ar gyfer clawr cylchgrawn Barddas. Rwy'n credu ei bod hi'n saff i mi sôn am hyn nawr, gan fod Barddas wedi cyrraedd y silffoedd llyfrau, efo'r llun yn ei le! Portread o Dylan Iorwerth (enillydd y gadair eleni) sydd ar y clawr, ac rwy'n ddiolchgar iawn iddo am fy ngadael i mewn i'w gartref i gael tynnu cyfres o bortreadau.
Dylan Iorwerth

Heddiw hefyd y mae Atgofion Oes Elystan ar gael yn y siopau, gyda phortread ohonno gennyf ar y clawr.

Rhywsut fe gefais "llun clawr" mewn cylchgrawn cyfreithiol yr wythnos o'r blaen. Felly tri chlawr mewn un mis, sy'n galondid.

Braf iawn hefyd oedd cael "llun y mis" a llun o orymdaith April Jones yn y cylchgrawn Barn (sef fy hoff gylchgrawn Cymraeg, sori bawb arall), a lluniau newyddion yn y Daily Express a'r Daily Star. A llun yn y Tincer (papur bro y cylch acw)! A sawl un bach ar wefan yr Huffington Post a'r Daily Fail.

Fe ddaeth y gyfres llyfrau plant (Cymru 1, 2 a 3) o'r wasg (CAA), gyda rhyw ddeg-ar-hugain o snaps gennyf (gan gynnwys rhai ar y cloriau - felly 6 clawr mewn 1 mis erbyn meddwl!).


Neithiwr lansiwyd llyfr gan Gwyn Jenkins "Ar lan y môr: y ffotograffydd ar yr arfordir 1850 - 2012" - cyhoeddir gan Y Lolfa.

Wnes i erioed feddwl y byddai llun gennyf i rhwng yr un cloriau a gwaith Geoff Charles, David Hurn a Ron Davies (rwy'n edmygydd mawr o waith y 3), ond diolch i Gwyn, mae gen i lun o "Ddrudwns Aberystwyth" fel mae ef yn eu galw, yn y gyfrol hardd a hynod ddifyr. Diolch iddo fo a golygyddion y Lolfa am ei gynnwys.

Drudwy Aberystwyth. Ar gael fel cerdyn cyfarch a phrint aliwminiwm

Trueni na fyddai rhagor o wythnosau fel hon yn y flwyddyn, ynte.

Os ydych yn chwilio am ddelweddau o Gymru (a thu hwnt) ar gyfer cyhoeddiad neu bwrpas arall, cofiwch gysylltu. Efallai bod gen i'r union beth ar y cyfrifiadur, yn dawel ddisgwyl ei fedi.

_______

I've had a bit of a "harvest supper" photographically this month (and this week in particular), as some of my recent work sees the light of day in various publications. Six covers, 38 inside slots, and a couple of UK national newspaper placements. If only every month, or, not being too greedy, every 3rd month was as fruitful as this!

If you're looking for images of Wales (or beyond), drop me a line. You never know, the right picture for you might be on my disc, silently waiting to be harvested.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.