Mwy mwy mwy! - more more more!

13th December 2013
Gwella'r Gwasanaeth.

Rwyf wedi uwchraddio'r wefan i ganiatau cadw mwy o ddelweddau ar y system. Mae hyn yn golygu y bydd lluniau ar gael mewn orielau cyhoeddus ac yn enwedig orielau cwsmeriaid am gyfnodau hirach. Haws i chi, haws i mi.Improving the Service

I've upgraded the website to allow the hosting of more images. Pictures in public and especially in customer galleries can now be left on the site for longer, making it easier for everyone, me included.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.