Mynegeio, Brasil a'r Trawscambria

02nd July 2012
Fe gefais ddechrau prysur iawn i fis Mehefin, ond gwaetha'r modd, heblaw am ambel lygedyn o haul, siomedig iawn oedd y cyfleuon i dynnu lluniau ar gyfer cardiau a phrintiau. A phopeth yn dawel, bum wrthi yn ychwanegu ôl-groniad o luniau i'r wefan hon, ac o'r diwedd, mynd ati i fynegeio'r cynnwys. Siawns felly bod modd chwilio ar y wefan am enwau llefydd, o leiaf. Rhowch gynnig arni - beth am chwilio am Powys, neu Pontrobert, neu Casnewydd...

Canran fechan o'r luniau sydd gennyf ar gael sydd ar y wefan hon wrth gwrs (mae'n costio!). Mae rhagor i'w gweld wrth ddilyn y dolenni i flickr, neu'r asiantaeth lluniau stoc Alamy.

Mae blas ryngwladol ar peth o'r gwerthiant trwy Alamy, e.e. Cofeb Hyddgen i'r cylchgrawn Americanaidd "History", ac mae cwpwl o luniau o ffrwythau'n pydru wedi'i gwerthu i gyhoeddwr llyfrau ym Mrasil.

Doedd y jobyn bach diwethaf gefais ddim mor egsotig, gwaetha'r modd; tynnu llun bws y Trawscambria ar gyfer llyfr i bobl ifanc. Ac oedd, roedd hi'n bwrw glaw.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.