Nadolig Llawen

20th December 2017


Mae'r hen luniau 'ma sydd gen i ar y we wedi denu bron i bedair miliwn a hanner o 'hits' erbyn hyn, heb gyfri y rheini sydd ar Facebook a Twitter, sef fy mhrif ddull o'r rhannu. Rhyfeddol.

Diolch i chi oll am gymryd diddordeb yn fy ngwaith.

Diolch hefyd i bawb a roddodd gyfleuon gwaith i mi yn ystod 2017, ac i'r rhai ohonoch a brynodd y llyfrau y bues i'n ymwneud รข hwy, yn enwedig 'Tywydd Mawr' a 'Ceredigion wrth fy nhraed'.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chwi i gyd.Somehow my photos have drawn around four and a half million views, not including those on Facebook and Twitter, which are now the two main platforms for sharing my work. Incredible!

Thanks to all who visit, and who take an interest in my work. Thanks also to all who have presented me with work opportunities during the year, and to all of you who have purchased books that I've contributed to, expecially 'Tywydd Mawr' and 'Ceredigion at my feet'!

Merry Christmas and a Happy new Year to you all.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.