Newidiadau - Changes

29th July 2013
Mae nifer o ddiweddariadau wedi'u cyflwyno gennyf heddiw.

* mae sawl hen oriel e.e. haciaith, newyddion, Llew Du... wedi'u dileu.
* Oriel "Pobl" yn ychwanegiad newydd. Rhaid clicio ar "Pobl", yna ar "Portreadau"
* y nam ar y dudalen flaen (lluniau'n rhy fawr) wedi'i sortio

Mae'r system werthu yn dal wedi'i ddiffodd. Cysylltwch yn uniongyrchol os ydych eisiau trafod cael print, comisiwn ar gyfer tynnu lluniau, neu waith ymchwil, os gwelwch yn dda. Defnyddiwch y tab "Cysylltu" neu gadewch sylw gerllaw eitem newyddion neu lun.

Diolch am ddarllen.

Iestyn
________


Ive made a few overdue changes and fixes to the website today.

* several galleries have been deleted (e.g. haciaith, Strike, Llew Du, News...)
* a new gallery - "People" has been added. Click on "People", then on "Portraits" to enter.
* the annoying fault on the home page - oversized and pixelated pictures - has been fixed.

The e-commerce part of the site remains shut. Please contact me directly to discuss your requirements - for prints, shoots or research, just get in touch via the Contact tab, or leave a comment on a news item or picture.

Thanks for reading.

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.