Newyddion . News

Mawrth-Ebrill 2018
24th April 2018 - 0 comments
Harbwr Mawr, Valletta
Grand Harbour, Valletta


Fe gefais gyfnod reit brysur yn ddiweddar, gan dynnu lluniau ar gyfer lansiad nofel, clawr llyfr, broliant un arall, lansiad cyfres o lyfrau addysgol yn y gogledd, a digwyddiad mawr i lawr yng ngwaelod y sir (Ceredigion). Ond y newyddion pennaf yw ein bod ni wedi bod ar wyliau! Y peth braf am wyliau mewn lle dieithr yw bod rhywun yn gweld popeth gyda llygaid ffresh.

I've had a busy time recently, covering the launch of a novel, a book cover, blurb for another, a series launch in north Wales and a big event in the south of Ceredigion. However the real news is that we've been on holiday! Follow the link below (Facebook) if you'd like to see some of the evidence.

detholiad o'r luniau - Malta selection

Cantre'r Gwaelod
31st March 2018 - 0 comments


[scroll down for the English version]

Fe fues i am dro ar ddydd Gwener y Groglith ar hyd y traeth o'r Borth i Ynys-las. Roedd nifer sylweddol o foncyffion i'w gweld ar y traeth - olion y goedwig o'r Oes Efydd - 'Cantre'r Gwaelod'.

A hithau'n wyliau cyhoeddus, dyma gyfle i rai efallai ymweld ac ystyried y rhyfeddod hwn.

Mae'r boncyffion i'w gweld rhwng y Borth ac Ynys-las (sef i'r gogledd o Aberystwyth). Cwpwl o flynyddoedd yn ôl roedd nifer fawr o foncyffion hefyd i'w gweld ger y maes parcio ar 'Ynys-las turn' - lle mae'r bysiau yn troi am adre. Ond nid felly y tro hwn - peidiwch gwastraffu eich amser yn y fan honno. Os ydych am eu gweld, cerddwch, ar lanw isel, ar hyd y traeth o'r Borth (dyweder o ardal y clwb golff) i gyfeiriad Ynys-las, ac yn y diwedd fe ddowch ar draws ardal gweddol fawr o fawn a boncyffion coed. Rwy'n sgwennu hwn ar ddydd Sadwrn olaf mis Mawrth, ac mae'r llanw ar ei isaf tua 4 y prynhawn, rwy'n credu. Dydd Sul fe fydd mymryn yn hwyrach, ond ddim yn cyrraedd mor isel.
____

It's a good time to view the 'sunken forest' near Borth, Ceredigion, if you're interested. I visited yesterday and there were many stumps to be seen protruding through the sand. Today (Saturday 31 March) low tide will be at around 4 p.m. and on Easter Sunday at about 4.30.

The main body of the forest remains are to be found between Borth and Ynys-las, so if you're visiting, walk along the beach just before low tide, towards Ynys-las, and you'll soon reach the area. The patch of forest which is sometimes revealed at Ynys-las turn (opposite the car park)- is hardly visible this time, so don't bother wasting your time there!

Take care and remember while you're there to support the little businesses in the village (coffee, cakes, chips, ice cream...)
Chwefror - Mawrth 2018
08th March 2018 - 0 comments


There isn't much to say regarding February / beginning of March. I still had a never-ending cold and the weather was freezing, but I somehow managed to make a good number of photographs.

I've placed a few of them below. Apologies for the lack of a coherent narrative.

_____

Roedd annwyd Ionawr yn dal ei afael arnaf ar ddechrau mis Chwefror, felly doedd dim llawer o hwyl arnaf! Ond wrth i mi deimlo'n well, fe gawson ni dywydd 'diddorol', ac felly esgus i droi allan am dro, ac ailddarganfod yr awch am greu lluniau.

Dyma ddetholiad i ffwrdd â hi o rai o ffotograffau'r mis.

Wesleyan chapel (for sale) in Tre'r Ddôl.
Wrth grwydro, fe dynnais lun y capel Wesle hwn, Soar, sydd nawr ar werth. Mae mymryn o hanes y lle i'w ganfod ar Coflein.


Bu llawer iawn o gerdded y prom yn Aberystwyth.
We did a lot of promenading.


Stars


Braf oedd mentro i'r Llyfrgell Genedlaethol unwaith yn rhagor, wedi absenoldeb o sawl wythnos, i agoriad arddangosfa i ddathlu gwaith Kyffin Williams. Dyma Dr Paul Joyner, gynt o'r Llyfrgell yn annerch y gynulleidfa niferus.

Opening of the Kyffin 100 exhibition at the National Library.


Mae Cymdeithas Lenyddol y Garn yn cynnal sgyrsiau, darlithoedd, a nosweithiau difyr misol yng Nghapel y Garn yn Bow Street. Serch y teitl, nid yw'r Gymdeithas yn cyfyngu ei hun i weithgaredd llenyddol, nac i aelodaeth capel.

A very talented family perform ar the Garn Literary Society.
Dyma deulu hynod ddawnus 'Elgar' y mis hwn, yn cadw noson hwyliog o eitemau cerddorol.


Tan-y-bwlch dragon.
Traeth Tan-y-bwlch. Roedd hi'n arbennig o oer - arwydd o'r hyn oedd i ddod o ran y tywydd.


Fe gododd yr ymweliad yr awydd arnaf i fynd ati i chwilio am ragor o luniau, ac ar noson fendigedig, yn y bryniau uwchlaw Penrhyn-coch, fe gefais yr hyn yr oeddwn yn chwennych. Dyma farcud yn hedfan i gyfeiriad y machlud, a'r cymylau fel petaent yn agor o flaen y creadur. Wrth dynnu'r llun fe deimlais ias arallfydol yn codi blew fy ngwar (wel, efallai mai'r oerfel oedd yn gyfrifol!), ac o edrych ar y llun nawr, mae'n corddi teimladau.

A picture which raises the hairs on the back of my neck - an other-wordly red kite heads for the heavens.


Mae'r bore bach, a fin nos yn gyfle i weld y byd mewn golau gwahanol.
It snowed several times.
Un bore, dyma ddeffro i eira ysgafn, a'r gerddi llwm wedi'u trawsnewid.
Ac yna gyda'r nos, fachlud hardd y tu hwnt i'r bryniau.


Eglwys Mallwyd.
Bwlch yr Oerddrws


Llanidloes


Jez Danks performs at a tea party for an old friend.
Te parti i hen ffrind, a Jez Danks yn ei serenadio.


Cloc y dre - town clock


Afon Dyfi


Cyffordd Dyfi - Dovey Junction
Afon Ystwyth ger harbwr Aberystwyth
Ystwyth river a bit frozen
Rhydypennau
Aderyn du llwglyd - Hungry bird


Warming Welsh lamb cawl


Trydar - Twitter


Diolch am ddarllen.
Thanks for reading thus far.
Ionawr 2018
30th January 2018 - 2 comments
Fe fydd Ionawr 2018 yn cael ei gofio yn yr ardal hon am y llifogydd cas iawn a gafwyd ar draws Ceredigion, yn enwedig yng ngogledd y sir. Er bod eu heffaith i'w gweld o fewn tafliad carreg i'r tŷ acw, nid oeddwn mewn cyflwr i fentro allan i'w cofnodi.

Yn anffodus, er i'r mis ddechrau yn dda i mi, gyda llawer o gerdded, a theimlo ar ben y byd, yn sydyn, ar ganol trwmgwsg braf, fe ddaeth yr annwyd neu'r ffliw i fy neffro. A dyna ddiwedd, fwy na heb, ar grwydro er mwyn tynnu lluniau am rai wythnosau!

Trwy rhyw lwc - neu anlwc, doedd gen i ddim 'gwaith ffotograffiaeth sy'n talu' yn ystod y mis, felly doeddwn i ddim yn gorfod siomi neb heblaw'r rheolwr banc, fel petai. Gweithio neu beidio, mae costau cynnal y sioe yn ddiddiwedd, felly gobeithio y daw rhywbeth i'r fei yn ystod mis Chwefror i wneud i fyny am y golled.

Dyma'r darnau da o'r mis, cyn i'r annwyd afael!
_____

January started really well, and I felt, for once, gloriously fit. Then the cold, or maybe the flu, woke me up in the middle of the night, and weeks later it lingers on, draining all energy. Hence I have no pictures of the dramatic floods which affected properties which were within just a few hundred yards of my home.

Luckily (or unluckily) I didn't have any photo work scheduled for January, so at least I didn't let anyone down, except myself and the virtual bank manager. Hopefully things will pick up during February.

Here are the good bits salvaged from an otherwise abysmal month.

Ffiniau
Crossing borders

The row of people out for a walk on the beach somehow suggested to me various borders. They are standing on the edge, where sea and land converge, on a line which is shifting and changing all the while. The sea in this area is a constant worry, as storm driven waves erode the land and threaten settlements. This is also a line between past and present, as the beach is an area which was once covered by forest, the remains of which sometimes appear out of the sand, a vertical border between how we are now and how we were 6,000 years ago. In this instant of taking the picture, it was also a linguistic, maybe even cultural border, as we walked one way speaking what has recently become the minority language in Ceredigion - Welsh, and the other group passed in the opposite direction, speaking the language of the new majority - English. It's also the border between reality and myth, as beyond the shore lies the mythical? drowned kingdom of Cantre'r Gwaelod.
So that which is a straightforward snap to the casual observer, to me is a most melancholic scene!Chwiorydd
Sisters


Mawn ar draeth y Borth
The ancient peat deposits on the beach at BorthStorm Eleanor / Aberystwyth
Llyn Blaenmelindwr


Llyn Syfydrin ar ddiwrnod oer iawn. Fe fferais wrth dynnu llun yr oeddwn wedi'i addo'i gymryd.
Syfydrin on a very cold day. I'd promised to take a picture of the lake, and dashed over one day as the conditions were just about perfect for the required shot. Well, dashed is not really the word, as I was stuck for most of the journey behind a van carrying horses. It literally averaged seven miles per hour, the driver not deigning to take advantage of any of the spaces provided for pulling-in.
It also took a long while to get the second (main) picture (after climbing up the steep hill) as someone turned up in a big van with amongst other things, a drone, spending ages and ages at mid-scene fiddling with it, blocking a clean view. The sun moved around, causing too much flare, which meant that I couldn't get the shot I'd hoped for. Then, when all had ambled just out of view, I prepared to take a shot from a now compromised angle. But at that second, a van appeared on the track, and I had to wait for it to move out of shot. I grabbed the picture, but I couldn't take any more frames from different viewpoints, as a (genuinely charming) family spilled out, encouraging their dog to plunge in and out of the lake, repeatedly. I decided to venture out again on a later day, but unbelievably, the horse van was on the road again, and so I turned back. You win a few, you lose a few more.

Coedwig, a llanast
On the way back, I went for a walk in the woods, to catch the orange rays of the setting sun and shadows between the trees.


Cefais fraw o weld hen ddrymiau dal cemegau, soffas, a 'nwyddau gwynion' wedi'u taflu i lawr i'r goedwig.
I was saddned to discover chemical containers, rotting furniture and white goods dumped in the woods.


Barrug.
Frost.
Sêr
Stars


Boncyff tanddwr 'Cantre'r Gwaelod'
Submerged tree stump, again at Borth on another, even colder, day.


Llwyd ar lwyd
Umpteen shades of grey. A fitting precursor to my encounter with 50 shades of cold.


Diolch am ddarllen
Thanks for reading

Sniff sniff.

Iestyn
Blwyddyn Newydd Dda
01st January 2018 - 0 comments
Blwyddyn Newydd Dda!

Happy New Year! (Scroll for English)


2018. Rhai darluniau o'r flwyddyn.
Ionawr, Gwartheg gwlyb sopian yn y niwl (Pumlumon). Chwefror, Wynne Melville Jones wrth ei waith (ar gyfer Darluniau o Gymru) Y Lolfa. Mawrth, lansio Melinau Gwlân Branwen Davies Gwasg Gomer / Gomer Press. Ebrill, Côr Cymru BBC Cymru Fyw. Mai, Barddoniaeth traws-ffiniau (Making Literature Travel). Mehefin, dim defnydd penodol, ond un o fy hoff luniau o arfordir Bae Ceredigion. Gorffennaf, darlith Gregynog Festival yn Harlech (ar Alvin Langdon Coburn). Awst, Steddfod y gwynt a'r glaw. Medi, protest yn Aberystwyth dros ddemocratiaeth yng Nghatalonia. Hydref, Storm Brian, Tachwedd, storm arall! Barn, Rhagfyr, eira Melindwr S4C Tywydd. + Llun clawr 'Y Meini Llafar' gan Lyn Ebenezer Ylolfa. Câr Di - ffenest gan John Petts yn eglwys Llanfair ar y Bryn (man claddu Wm Williams, Pantycelyn). Llanymddyfri - ceflun hynod Llywelyn ap Gruffydd Fychan.
Blwyddyn Newydd Dda i bawb!Happy New Year to all!
2018. A few pictures taken durig the year.
January, Cows in the moisty mist (Pumlumon). February, Wynne Melville Jones at work (for 'Pictures of Wales') Y Lolfa. March, the Gomer Press team at the launch of Woollen Mills of Wales by Branwen Davies. April, Côr Cymru, for BBC Cymru Fyw. May, live international, multi-lingual poetry event (Making Literature Travel). June, one of my favourite pictures of the north Cardigan Bay coastline. July, Gregynog Festival lecture at Coleg Harlech (on Alvin Langdon Coburn). August, blowin' in the wind at the National Eisteddfod. September, pro Catalunya democracy rally at Aberystwyth. October, Storm Brian, November, some other storm! (Barn), December, snow - Melindwr valley (S4C Weather). + Original cover pic for 'Y Meini Llafar' by Lyn Ebenezer, Ylolfa. Câr Di - window by John Petts in Llanfair ar y Bryn church (Wm Williams, Pantycelyn is buried in the churchyard). Llanymddyfri - the striking memorial statue to Llywelyn ap Gruffydd Fychan.
Nadolig Llawen
20th December 2017 - 0 comments


Mae'r hen luniau 'ma sydd gen i ar y we wedi denu bron i bedair miliwn a hanner o 'hits' erbyn hyn, heb gyfri y rheini sydd ar Facebook a Twitter, sef fy mhrif ddull o'r rhannu. Rhyfeddol.

Diolch i chi oll am gymryd diddordeb yn fy ngwaith.

Diolch hefyd i bawb a roddodd gyfleuon gwaith i mi yn ystod 2017, ac i'r rhai ohonoch a brynodd y llyfrau y bues i'n ymwneud â hwy, yn enwedig 'Tywydd Mawr' a 'Ceredigion wrth fy nhraed'.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chwi i gyd.Somehow my photos have drawn around four and a half million views, not including those on Facebook and Twitter, which are now the two main platforms for sharing my work. Incredible!

Thanks to all who visit, and who take an interest in my work. Thanks also to all who have presented me with work opportunities during the year, and to all of you who have purchased books that I've contributed to, expecially 'Tywydd Mawr' and 'Ceredigion at my feet'!

Merry Christmas and a Happy new Year to you all.
Myned yn iau
03rd December 2017 - 0 comments
Myned yn iau wrth fyned yn hŷn, meddai'r bardd. Er y gwirionedd yn hyn, dim ond ar ddiwedd pob mis Tachwedd y bydda i'n teimlo'n hŷn!

Blwyddyn yn nes at fy mhensiwn neu beidio, fe fues i'n reit brysur yn tynnu lluniau i achosion da, ffrindiau a busnesau, yn ôl yr arfer.

November is always a bit of a cruel month, as it makes me a year older, but never any wiser.

It was an extremely busy month photographically, but as sometimes happens, lots of the pictures weren't really taken for public display here - celebrations, items for the press, the closure of a chapel, or in one instance, one of my best street shots ever, which unfortunately includes a face - the owner of which does not want it distributed on the web!

Yn anffodus, rwy'n methu rhannu rhai o'm lluniau mwya diddorol y mis hwn - ond felly mae hi weithiau. Dathliadau priodas, datgorffori capel yn Abergwaun, lluniau o ddigwyddiadau i'r wasg ac ati. Mae un yn arbennig fel tân ar fy nghroen - un o'r lluniau stryd 'unwaith bob blwyddyn neu ddwy' hynny, yn weladwy gyffrous, a chyda haenau o ystyr. Ond, yn anffodus, mae wyneb person yn y llun nad oedd am gael ei wep ar y wê. Felly dyna ddiwedd ar hynny. Dim llun y flwyddyn i mi!

Rwyf ar ganol ymateb i her fach ar FB - 7 llun du a gwyn dros 7 diwrnod. Wele gwpwl.

I'm in the middle of one of those FB 'challenges' - 7 black and white photos. Here follows a couple - sweet street graffito, and a car park ramp which looks quite abstract.

Graffiti ar y palmant yn Aberystwyth. Mae o mor berffaith a moesgar (a byrhoedlog)


Ramp maes parcio


Aber is such a photogenic place!

Mae gen i arfer gwirion o geisio cloi'r pytiau hyn gyda machludoedd, ond fe daflaf hwn i mewn nawr. Yn tydi Aberystwyth yn lle diddorol, dwedwch?Cafwyd noson gymdeithasol i godi arian at Fanc Bro Llandre - gyda stondinau yn gwerthu nwyddau, a Pharti Camddwr yn cadw noson. Roedd hi'n ras i gyrraedd, felly dim ond y darnau cloi a gipiwyd gan y lens! Mae elw'r noson yn mynd tuag at Uned Cemotherapi Ysbyty Bronglais.

An evening with 'Banc Bro Llandre' to raise funds for the Chemotherapy Unit at Bronglais Hospital.

Ydi, mae hi'n dymor ffeiriau a chodi arian, ac un o'r digwyddiadau blynyddol yw 'Paned a Chroeso Capel y Garn' a gynhelir yn festri'r capel. Roedd nifer dda wedi troi allan, a chodwyd rhai cannoedd o bunnoedd tuag at y capel a Beiciau Gwaed Cymru.

Rwyf wedi paratoi cwis 'darluniadol' bob blwyddyn ar gyfer y digwyddiad - dipyn bach o hwyl i adnabod logos, lluniau o lefydd, neu enwau awduron ac ati. Efallai fod y syniad wedi chwythu'i blwc erbyn hyn, ond mae wedi bod yn ffordd o sbarduno sgwrs a chael pawb i gyd-dynnu. Tîm 'Merched y Gegin' (eu disgrifiad hwy ei hunain) a'r bwrdd 'Ysgolheigion' (fy nisgrifiad i ononynt!) a ddaeth yn gydradd gyntaf. Ond mae pawb mewn gwirionedd yn gyfartal yng nghymdeithas y Garn, chwarae teg.

Un o ddyletswyddau'r gweinidog yw torri'r gacen a roddir at yr achos gan drigolion Cartref Tregerddan, i ddiolch am gysylltiad gwerthfawr y capel yn ystod y flwyddyn.

The local chapel 'coffee morning' - an annual Christmas event, raising funds for Welsh Blood Bikes as well as the chapel itself.
Wrth ddod i lawr Allt Penglais yn hwyr rhyw brynhawn, roedd yr olygfa yn wefreiddiol, gyda'r haul yn taflu llu o belydrau oren ar draws wyneb y môr. Erbyn i mi gyrraedd safle i gael 'shot arni', dim ond un pelydr oedd ar ôl. Dyma ddau lun wedi'u cymryd o fewn munudau i'w gilydd.

Late afternoon and Aberystwyth looks quite stunning, as the sun lights the sea.

Pelydr unig
Roeddwn wedi bod yn edrych ymlaen at fynychu lansiad llyfr Y Meini Llafar gan Lyn Ebenezer.

Hanes hen gymeriadau lleol i ardal Pontrhydfendigaid a geir yn y gyfrol. Ond er bod yr hanes wedi'i wreiddio mewn un man, mae'r cymeriadau'n adlewyrchu'r gymdeithas mewn sawl pentref a thref cefn gwlad yng Nghymru yng nghyfnod y pumdegau i'r saithdegau, fe dybiaf. Mae'r sgwennu'n gynnil a hiraethus, ac fe wnâi'r llyfr bach hwn anrheg hyfryd i unrhyw un sy'n hoffi gweld pictiwr o gefn gwlad fel ag yr oedd hi slawer dydd.

Roedd hi'n bleser cael tynnu'r llun ar gyfer y clawr, ac ar y cefn mae darlun o un o'r crafiadau. Llythrennau, ac weithiau ddyddiad - yr oedd dynion ifanc yr ardal yn eu cerfio efo cyllyll poced ar wyneb y cerrig canllaw ar hyd y bont yn y Bont - a dyna fwrdwn y teitl (beiblaidd) - bod yr awdur yn rhoi llais eto i'r enwau mud a gerfiwyd i'r meini.

I was privileged to make the cover pictures for a new book by Lyn Ebenezer - Y Meini Llafar - a volume of evocative reminiscences of some of the old characters who in their youth would cut their names onto the bridge at Pontrhydfendigaid. You can still see this poignant graffiti on the bridge parapets - but hurry, as nature is taking its inevitable course, and the imprint of the generation is ever diminishing.Heblaw ei bod hi'n antur reit beryg ar brydiau oherwydd y traffig - fe fyddwn yn annog unrhyw un sy'n ymweld â'r pentref i oedi ar y bont ac ystyried yr enwau brau a dorrwyd i'r garreg.

Lansio
Dyma gloi, nid gyda machlud y tro hwn, ond gyda golau'r dref yn dawnsio ar Lyn Tegid.

Closing this time, not with a sunset, but with Bala lights and a clouded moon reflected on Llyn Tegid.

Tywydd gwael eto - heavy weather
23rd November 2017 - 0 comments
DIWEDDARAF - LATEST
Mae'r llwybr rhwng Clarach a'r Borth wedi'i ail-agor (gyda gwyriad bach i mewn i'r cae.
The coast path between Clarach and Borth has reopened with a minor diversion into the adjoining field.

As reported on the bbc news website (Welsh)

Mae sawl man yn y gogledd rwyf yn eu hadnabod yn dda wedi dioddef dros nos o lifogydd a thirlithriadau. Druan o sir Fôn a rhannau o sir Gaernarfon.

Some areas which I know quite well in north Wales are today (23 November) suffering from some pretty wild and wet weather, which left a trail of flooding and landslips.Closer to home, the coast path between Clarach and Wallog has been closed, following the discovery of a massive rift along its line, with the likelyhood that a very large chunk of the cliff and path will fall into the sea. A long diversion inland has been put in place.

Needless to say, Aberystwyth prom has had a battering, especially the area of sea defences along South Beach and the harbour.
Yma yn ardal Aberystwyth, y glannau sydd wedi cael eu heffeithio yn bennaf gan y tywydd gwael, gyda rhan o lwybr yr arfordir rhwng Clarach a Wallog wedi'i gau, gyda darn hir o'r clogwyn ar fin disgyn i'r môr islaw. Mae dargyfeiriad (hir) ar hyd y ffordd gefn o Llangorwen i Wallog.

Does dim angen dweud bod y prom yn Aberystwyth wedi cael dipyn o waldiad hefyd, yn enwedig yr amddiffynfeydd ar hyd Traeth y De.


Doedd gen i ddim amser na chwant i grwydro llawer, felly maddeuwch bod y lluniau bron i gyd wedi'u tynnu o bron yr un man.

Sorry that the pictures are taken from vaguely the same aspect, but I was a bit too busy to search for more difficult or interesting angles.
Brêc!
18th November 2017 - 0 comments
Rwy'n rhag-weld na fyddaf yn gosod rhyw lawer rhagor o eiriau i orwedd yma tan y flwyddyn newydd, felly dyma bwt bach diog, cyn i hwrlibwrli tymor y Gwyliau ddechrau o ddifrif!

A few pictures before it becomes a bit too hectic to post much on here.

Digwyddiad cyntaf y mis oedd cynhadledd undydd LENS, yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae LENS yn mynd ers blynyddoedd, ac efallai ei bod hi'n bryd newid y fformat rhywfaint i gymryd ystyriaeth o'r twf aruthrol (a'r gystadleuaeth yn ei sgil) sydd wedi bod mewn digwyddiadau ffotograffig yn ystod y blynyddoedd diweddar.

I attended LENS at the National Library recently, and was pleased to meet a couple of old photo friends from the good ol' days who were speaking there, as well as meeting a couple of new faces. The number of people attending this year was not that brilliant, which was a shame, as it's a lovely event with an eclectic mix of characters and papers. There seems to be so much photographic 'on' nowadays, especially in and around Cardiff. Perhaps it's time to re-imagine LENS and link it more robustly to a strategy for the development and exhibition of documentary photography at the National Library?


Richard Jones


Gerallt Llewelyn


Bernard Mitchell


Sebastian Bruno


Christopher Webster van Tonder


Aeth Marian a finnau draw i'r Wystog un dydd Sul, i oedfa arbennig, cartrefol a dyrchafol, i uno dwy eglwys.

Marian and I went down to Woodstock (Pembrokeshire) to attend a very homely and upbeat service which united two chapels to form a new entity.

Cyn y cwymp - Pre-calamity portrait


Capel Wystog
Ar y ffordd yn ôl adref (wedi ciniawa yn Cross Inn, Clarbeston Road - bwyd swmpus a blasus) aethom heibio Pentre Ifan.

On the way home we had a somewhat inspiring journey via Pentre Ifan, where the sun peeked through the clouds providing an otherwordly light show. It was bitterly cold!

Och a gwae. Cwympodd Marian ar ôl cyrraedd adref, a thorrodd ei garddwrn. Ond o leiaf fe gafodd gast lliwgar am ei braich sydd yn 'matsio' un o'i siwmperi!

Calamity - after such a nice day out, it was such a shame that after returning home, Marian should slip and break her wrist. However she did eventually get a colourful cast, which is small compensation, but it does at least match one of her cardigans!

Y Borth yn y newyddion oherwydd marwolaeth dwy gath wyllt.

Our little backwater has again been in the news for all the wrong reasons, this time due to the escape and demise of a lynx (and the death of another) from a local 'zoo'. People have been very quick to criticise the authorities, and the twittersphere and Facebook are puffed up with righteous indignation and, dare one say it - by a great deal of 'fake news' regarding the situation.

It was a sad and preventable event and there are many lessons to be learned from it.

Animal Kingdom


Yr awyr uwchben y Borth


Yn ól i'r Borth unwaith eto, y tro hwn i weld ffilm mewn hen gapel!

At Borth, yet again, this time at the former 'Gerlan' chapel, which is now opened as a cinema and restaurant by a local entrepreneur as 'Libanus 1877'

We were there to see a film 'Cofia'n Gwlad' based around a community inspired project to gather memories of WWI

Y tywydd llaith yn dychwelyd.
Miserable weather returns.Blodyn piws


Cafwyd noson hyfryd yng nghwmni yr artist a'r cyn-athro Gareth Owen yng Nghymdeithas Lenyddol y Garn. Cyflwynodd beth o'i gyfrol hunangofiannol 'Rhyw LUN o hunangofiant', sef golwg ar ei fywyd drwy lygad ei gelf.

The artist Gareth Owen gave a very interesting talk at the local chapel literary society about his book 'Rhyw LUN o hunangofiant', - his life reflected through the prism of his art.


Rwyf wedi cael nifer o luniau yn y wasg Gymraeg yn ddiweddar, gan gynnwys dau bortread yn y cylchgrawn Golwg - ac fe fydd portread arall gennyf yn ymddangos ar glawr llyfr yn fuan iawn. Mwy am hynny rywbryd eto, efallai. Rwy'n gwneud tipyn go lew o waith i achosion da a chyfeillion, ac mae'n rhyfeddol pa mor aml a phell y mae rhai yn teithio.

After a bit of a hiatus some of my pictures have been featured in a few publications, including two portraits which I like very much, in the weekly news magazine 'Golwg'. There'll be another portrait shortly on a book cover. More on that maybe next time.


Gan gloi yn y modd arferol, machlud (dan y pier yn Aberystwyth)
Good night!


Diolch am ddarllen.
Thanks for reading.
Hydref 17
03rd November 2017 - 0 comments
Dyddiadur darluniadol mis Hydref

Teimlais ias wrth dynnu'r llun hwn o graffito yn y Bont. Fe'i crafwyd i mewn i'r garreg gan y diweddar Dewi Sam Rees, a fu'n aelod o staff y Llyfrgell Genedlaethol flynyddoedd yn ôl. Roedd yn gymeriad unigryw, ac yn glên iawn wrthyf i a Marian, a thrist iawn oedd ei golli mor sydyn. Teimlad rhyfedd iawn oedd meddwl amdano'n ddyn ifanc yn cerfio'i enw ar garreg.

[This graffito was carved into the stone by D S Rees, an old work colleage, who passed away several years ago, shortly after his retirement. Discovering it triggered a wave of memories and emotions, and a touch of 'hiraeth' for times gone by.]

Crafiadau ar y cof
Etching memoryDoes gen i ddim cof o gwbl sut y glaniais yma, yn mynd i lawr y ffordd serth, gul tuag at Aberffrwd, ond wele Gwmrheidol

[I don't remember why I found myself driving down this precipitous lane towards Aberffrwd, but the visual rewards were surely worthwhile.]

Cnwch yr ArianTreuliais orig ddifyr yn tynnu lluniau i hen ffrind, ac roedd hwn ar y wal. Mae'r darlun yn gweddu'n berffaith i'r ystafell, ystafell gysurus gyda llyfrgell fechan - lle i'r enaid gael llonydd.

[A room to relax, read and ponder life.]

Tŷ BarclayMae gan y capel acw (a sawl un arall yn y cylch) weinidog newydd, Watcyn James, ac fe gefais y fraint o fynychu ei gyfarfod sefydlu.

[Installing the Rev Dr Watcyn James as pastorate minister at the local chapel.]

Sefydlu Watcyn JamesA dyma eitemau'r plant wedi'u gosod, sbel yn ddiweddarach, ar gyfer y cwrdd diolchgarwch. Rwyf braidd yn hoff o'r llun. Mae rhywbeth hiraethus, trist, diniwed amdano rywsut.

[Thanksgiving]

Bod yn ddiolchgar
With gratitudeTyrrodd nifer i'r dre i dynnu lluniau storm Ophelia yn curo ar ddrysau'r prom, ond roeddem ninnau'n teithio i'r gogledd, ac ar y ffordd i fyny, dyma oedi ar ochr y ffordd i gofnodi'r haul rhyfedd, ac ar y ffordd yn ôl, i gofnodi Ophelia yn colbio Branwen (y cwch) ar Lyn Tegid. Ymddangosodd y llun o'r llyn yn y cylchgrawn Golwg.

[As storm Ophelia rages across Cardigan Bay, we're off up north, capturing the red sun and the storm buffeting Llyn Tegid at y Bala.]

Wedi blino bod yn y tŷ, ac wedi ailfagu blas at ddefnyddio'r camera, dyma fynd ati i chwilio am liwiau hydrefol.

[The sun is out, the sky is blue.]

CwmrheidolMae lluniau o stormydd ar y prom yn Aber (a bron popeth arall ar y prom, am wn i!) wedi mynd mor dreuliedig a rhagweladwy, ers cwpwl o flynyddoedd rwyf wedi ceisio cadw draw, rhag i mi ailadrodd yr un hen cliché. Ond y drafferth yw fod y prom yn anhygoel o ddeniadol i'r llygaid, mae pentwr o bethau'n digwydd yno, ac mae'r stormydd yn gallu bod yn gyffrous iawn!

Dyma fi, felly, yn dilyn fy ngreddf yn hytrach na fy mhen, ac yn mynd yno fore a nos i gofnodi mymryn o effaith storm Brian.

Syniad treuliedig neu beidio, fe gafodd dyrnaid o luniau gen i filoedd ar filoedd o 'hits' mewn deuddydd, felly mae pobl yn sicr yn dal i hoffi eu gweld, yn enwedig pobl a fu'n byw yn Aber ers stalwm (rhai wedi'u geni yn y dref, neu gyn-fyfyrwyr yn bennaf).

[Not one to avoid a cliché - storm Brian taps on Aberystwyth windows.]

Storm BrianWrth ddychweld at y car un diwrnod, fe gyrhaeddodd y drudwy! Felly fe syrthiais i fagl y 'pasé' go iawn y mis hwn, ac wele haid o'r adar (yn smalio bod yn hwyaden, neu'n ddolffin, neu...)

[Yes, the starlings are back in Aberystwyth, but you probaly know that already.]

DrudwyRoedd hi mor braf cael ambell ddiwrnod braf gydag awyr las, ac o! y fath siom pan ddaeth yr awyr lwyd yn ôl. Ond hyd yn oed yn y tywydd diflas, tamp hwnnw, mae'n bosib darganfod ysbrydoliaeth a lliw.

[Back to grey, but even then there's something to brighten the soggy day.]

DiferionFe ddaeth diwrnod arall llachar, a chodwyd pac a mynd am dro arall, a dilyn ein trwynau i gyfeiriad Bro Dysynni.

[A trip to the Llanfihangel-y-pennant]

Llanfihangel-y-pennant, eglwys 'Mari Jones'

Ty'n y Ddôl, cartref bore oes Mari Jones, a gerddodd yr holl ffordd dros y mynyddoedd i'r Bala i brynu Beibl.
[Ty'n y Ddol, where Mary Jones, of bible fame, was brought up.]Castell y BereCraig yr AderynEglwys Sant Cadfan, Tywyn - yma fe welwch olion cynnar o'r Gymraeg (9fed ganrif)Adref, ac ymlaen at lansiad llyfr 'Darluniau o Gymru' Wynne Melville Jones. Fe dynnais nifer o bortreadau o Wynne, rhai ar gyfer y llyfr, felly roedd hi'n bleser cael mynychu'r diwrnod mawr. I gydfynd a'r llyfr y mae arddangosfa sylweddol o'i waith gwreiddiol i'w gweld yn siop Rhiannon yn Nhregaron.

[Launching 'Paintings of Wales' by Wynne Melville Jones, and his extensive exhibition at the Rhiannon shop in Tregaron.]

Lansio llyfr Wynne Melville Jones
Ar siwrne arall i'r gogledd, heibio Llyn Tegid, ac roedd wyneb y dŵr yn llonydd braf, a niwl ysgafn yn dawnsio arno mewn mannau. Roedd rhaid stopio ar fyrder a mentro i lawr yr hanner cant o risiau mawr at ymyl y llyn er mwyn dal yr olygfa hardd, a mwynhau'r llonyddwch.

[Another family journey northwards, and the morning mist on Bala Lake is stunning.]

Niwl ar Lyn Tegid
Misty lakeside morningA dyma gloi yn y ffordd arferol, gyda'r machlud, ond y tro hwn, nid dros Fae Ceredigion, ond ym Mro Dysynni.

[Ending as usual with a sunset - Dysynni Valley.]

Machlud Bro Dysynni
Medi 2017
03rd October 2017 - 0 comments
Ychydig o luniau a dynnwyd yn ystod mis Medi.
Just a few pictures taken during September.

Aberystwyth.
Dangos cefnogaeth i refferendwm Catalonia
Supporting the Catalonia referendum campaign
Aberystwyth o odre Allt Wen.
Aberystwyth across Tan-y-bwlch beach.


Haenau o hanes - arfordir Ceredigion.
Layers of history, Ceredigion coast.


Sioe Rhydypennau
A small part of the work by local children on display at Rhydypennau show.


Cynffon storm arall
Tail end of yet another storm


Cymylau dros y dref
Aber clouds


Swper cynhaeaf er mwyn codi ymwybyddiaeth o ymgyrch Corwynt Cariad (Ysgoldy Bethlehem, Llandre)
Harvest supper to raise awareness of the 'Typhoon of Love' project.


Trist iawn oedd clywed ar ddiwedd y mis am farwolaeth yr artist Aneurin Jones. Mae ei waith yn gofnod o fywyd a chymeriad cefn gwlad sydd bron wedi darfod. Fe fydd yn chwith iawn gan Gymru ar ei ôl, a chydymdeimlwn â'r teulu yn eu colled.
Awst 2017
03rd September 2017 - 1 comment
This is a long post! So I'm not translating it word for word this time. It comprises my August pictures - holiday time! - with a smattering of links related to the content. The month was taken up with the National Eisteddfod (held in Anglesey), a trip to Pantycelyn to mark the 300th anniversary of William Williams's birth, judging at a local show, and especially a two night stay in Wiltshire, with a tour of some of the nearby historical sights. I hope you enjoy the pictures.

Cilgant Traeth Tan-y-bwlch ddechrau mis Awst


Fe ddechreuodd Awst y ffotograffau ar ben Pendinas, y fryngaer anferth o Oes yr Haearn sydd i'r de o Aberystwyth, a'i golygfeydd 360 gradd gwefreiddiol. Yn wahanol i Graig Glais i'r gogledd, does dim ffordd rwydd, megis funicular, i ddringo llethrau'r gaer, er bod dewis o lwybrau (hir a rhwydd, neu gymharol fyr a serth).

Mae hi wedi bod yn haf digalon iawn o ran y tywydd yn yr ardal hon, gydag awyr lwyd yn teyrnasu, a phrin ddiwrnod hollol heulog ar ei hyd tra oeddem ni o gwmpas y lle. 'Find your epic cloud' oedd hi. Fe ddylai'r awdurdodau twristiaeth hybu'r lle ar sail '50 lliw o lwyd', fe dybiaf.

Serch hynny, er gwynt oer, main, a chymylau'n bygwth glaw, roedd yr olygfa o un o fy hoff lefydd yn y byd, cilgant Traeth Tan-y-bwlch, yn codi ysbryd rhywun i'r nen.

Tan-y-bwlch yw'r llecyn rwy'n dychwelyd iddo - mae'n lle i'r enaid gael llonydd, mae'n lle o gyffro mawr adeg storm. Yma gellir cyffwrdd, gweld a synhwyro ystod ein hanes ar y ddaear.

Bûm yn byw am flwyddyn mewn llety myfyrwyr cyfagos - hen blasty - yn ôl ar ddechrau'r saithdegau - ac fe droediais y traeth bron yn feunyddiol. Hwn oedd yr adeg o dorri'n rhydd ar drothwy troi'n oedolyn; o ddarganfod y byd a chariad a chyffro (a chwrw!). Dyma fymryn o hanes y plas - er y dylid nodi bod y lle wedi'i werthu ers i'r erthygl hon ymddangos, ac mae nawr wedi'i droi yn fflatiau o'r radd flaenaf.

Felly fe ddaw'r gwynt main â chwa o atgofion gydag ef, tra bydd ton o hiraeth yn golchi drosof wrth wylio'r pelydrau prin yn llonni'r Bae.

Traeth Tan-y-bwlch ac Afon Ystwyth. Mae'r traeth, sydd wastad dan fygythiad yn sgil stormydd, yn hollbwysig o ran cyfeirio'r afon i geg harbwr Aberystwyth. [Dyma'r wal amddiffyn ar ganol ryferthwy storm]. Mae hanes hynod iawn am y lle adeg storm fawr 1938 yn fy llyfr Tywydd Mawr, os oes gan rywun ddiddordeb!

Yna fe ddaeth hi'n amser tynnu pethau ynghyd a chychwyn am yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fôn, yr annwyl dir, yr unig un... bro fy ngwreiddiau.

Rhaid bod glaw a gwynt Aberystwyth wedi glynu yn ein sodlau, oherwydd fe ddaeth dilyw i'n canlyn i Fodedern erbyn y dydd Sul.

Eisteddfod - cyn y dilyw


Ciw. Yn dilyn y dilyw, heulwen haf, a threfniadau parcio 'diddorol'


Adlewyrchu'r hinsawdd


Diddorol iawn oedd gweld y copi hwn o tsiaen i glymu caethweision yn 'Y Lle Hanes'. Fe ddaeth y gwreiddiol (a llu o ddarganfyddiadau eraill anhygoel) i'r golwg wrth i Lyn Cerrig Bach gael ei sychu gan awdurdodau'r awyrlu yn y Fali yn 1943. Mr William Owen Roberts, prif ofalwr tir yr awyrlu, oedd yn gyfrifol am y darganfyddiad, a bu'n ddigon hirben i anfon lluniau o'r tsiaen at Syr Cyril Fox, yr archaeolegydd enwog. Fe sylweddolodd yntau yn syth bod y tsiaen yn dyddio o'r Oes Haearn, rhyw 2000 o flynyddoedd yn ôl.

Dyma'r hanes difyr yng ngeiriau Eflyn, merch William Owen Roberts.

Wrth ystyried helyntion Charlottesville a'r cofebau 'confederate' yn UDA, rhyfedd meddwl bod caethwasiaeth yn rhan o'n hanes ninnau ers y cyfnod cyn-hanes.


Slwj


Nid Usain Bolt


Llwyfan lliwgar


Ymweld â'r Pafiliwn - Côr Dre yn ein diddanu.


Arwydd celfydd (a chlyfar)


Julia Griffiths Jones enillodd y Fedal Aur am Grefft a Dylunio


Manon Awst - cydlynydd arddangosfa 'Troelli' y Lle Celf.


Rhan fechan o arddangosfa 'Troelli'


'Troelli' - Archaeoleg/daeareg yr Ynys


Dr Ffion Reynolds, Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd Prifysgol Caerdydd ac aelod o staff CADW, yn darlithio ar archaeoleg Bryn Celli Ddu.


Llwyfan y Maes - lle ceir ystod eang iawn o berfformiadau cerddorol drwy'r dydd.


Eden a Caryl yn perfformio clasuron ar Lwyfan y Maes


Rwy'n hoff iawn o ganu gwerin, yn enwedig perfformiadau blaengar y perfformwyr hyn.


Stiwardio dramatig


Merlod y Maes!


Dargyfeiriwyd yr Orsedd rhag y gwaethaf o'r tywydd


Gwynt Traed yr Orsedd


Osian yn yr Orsedd - wedi hen arfer o flaen camerâu'r wasg ryngwladol


Gwleidyddiath a phrotest - Bryn Fôn a 'Wylfashima'


Tu hwnt i'r Maes

Cartref bore oes Syr John Morris-Jones


Atomfa'r Wylfa (sydd yn cael ei dad-gomisiynu) yn amlwg, ac eglwys fach Llanbadrig yn cuddio ym mhleth y bryniau


Eglwys Llanbadrig. Yn ol y chwedl, glaniodd Sant Padrig yma, ar ôl dioddef llongddrylliad ar Ynys Padrig, sydd gerllaw


Celf Islamaidd y tu fewn i'r eglwys. Mae hanes diddorol iawn i hyn, sef dylanwad yr Arglwydd Stanley o Alderly


Llanlleiana. Olion hen waith clai tsieina. Mae Coflein yn ei nodi fel gwaith copr yn ogystal.


Mur a ddrylliwyd


Offer weindio uwchlaw Porth Wen


Hwyl ar y dŵr - Porth Wen


Gwaith briciau Porth Wen


Bron yn syth bin wedi dadebru o'r profiad eisteddfodol, roedd yn rhaid troi i gyfeiriad Llanymddyfri a Phantycelyn, wrth i ni ymuno efo trip o Gapel Seion i weld cartref y Pêr Ganiedydd.

Llywelyn ap Gruffydd Fychan - cerflun hynod gerllaw'r castell yn Llanymddyfri. Dyma 'Braveheart' Cymru - fe'i dienyddiwyd mewn modd erchyll oherwydd ei gefnogaeth milwrol i Owain Glyndŵr. Gwnaed y cerflun dur gan Toby a Gideon Petersen, 2001.


Llywelyn yn edrych dros dref Llanymddyfri


Pantycelyn
Criw Capel Seion


Merched hapus iawn


Eglwys Llanfair-ar-y-bryn - lle y bedyddiwyd William Williams.
Ceir tipyn o hanes yr adeilad yma


Ein tywysydd yn yr eglwys, Dai Gealy


Muriau hynafol yr eglwys


Organ ddiddorol


Ffenest Pantycelyn a'r Ficer Prichard


Ffenest hyfryd gan un o feistri gwydr lliw yng Nghymru, y diweddar John Petts


Ffenest hynod er cof am Cpt. John Logan Stewart - gyda swastika amlwg ar gynffon y ddraig (gwelir y Cpt fel Sant Sior yn lladd y ddraig natsïaidd)


Bedd Pantycelyn


Geiriad y bedd, (dan ddylanwad yr 'English Cause')


Capel Coffa Pantycelyn yn Llanymddyfri
Aethom yn syth ymlaen o Lanymddyfri draw i Gaerdydd ar ymweliad teuluol, ac i minnau dderbyn hyfforddiant ar sut i weinyddu gwefan i gorff gwirfoddol. Fe fydd cyflawni'r gorchwyl hwnnw yn cymryd dipyn o fy amser o hyn ymlaen, fe dybiaf. Mae newid yn change, fel maen nhw'n dweud!

Roedd dod i delerau â'r quirks wefan yn dipyn go lew o waith ac fel dihangfa, fe aethom am dro heibio Ponterwyd, draw i Ysbyty Cynfyn, ac yna dros y bryniau (serth iawn a llithrig!!) at Bompren y Ffeirad, ac i fyny i gyfeiriad Bryn Bras. Troi yn ôl oedd ein hanes, oherwydd ei bod hi'n hwyrhau, a ninnau wedi blino braidd.

Ponterwyd


Eglwys Ysbyty Cynfyn. Mae cerrig mawrion yn wal y fynwent - tebyg i feini hirion, a chred rhai fod yr eglwys wedi'i hadeiladu ar ganol cylch cerrig. Mae eraill yn tybio bod un o'r cerrig (yr un fwyaf) yn wreiddiol, ond bod un arall, ger mynedfa'r fynwent, wedi'i gosod yna yn fwriadol. Un ddamcaniaeth yw bod y trigolion lleol ers stalwm yn ceisio manteisio ar yr ymwelwyr 'rhamantaidd' oedd yn mynd i'r Hafod, drwy chwarae ar y syniad bod yr eglwys ar safle derwyddol.

Eglwys Ysbyty Cynfyn, sydd yn un o 'Lefydd Llonydd' Ceredigion.
HetPompren y Ffeirad


Pwll du o dan y bont - daeareg ryfeddol y ceunant, a thystiolaeth amlwg i'w gweld o effaith grym ac ymchwydd afon Rheidol ar ei thaith.


Un o ddarnau mwyaf hyfryd y daith, rhwng muriau'r hen lwybrau.


Grug ar y llechwedd i gyfeiriad Bryn Bras


Yn ôl wedyn at waith ar y wefan, nes bod dyletswydd yn galw, a finnau'n un o'r beirniaid yn Sioe Tal-y-bont.

Ebol anystywallt


Beirniaid answyddogol y Cylch


Da godro


Hyrddod hynod lleol


Gwartheg Duon Cymreig
Ceffylau gwedd


Y pencampwr


Cynnyrch (gwych)Winwns


Blodau


A pha sioe y dyddiau hyn fyddai'n gyflawn heb arddangosfa o hen offer fferm a cherbydau?
Alun Pugh a'i dractor a oedd yn wreiddiol ym meddiant y Cyngor Sir.


Ymlaen ymhen deuddydd ar drip i swydd Wiltshire. Roedd hyn yn rhan o ddathliad hwyr iawn, iawn, iawn, iawn fy mhen-blwydd 'arbennig', a dathliad cynnar iawn, iawn, o ben-blwydd Marian!

Ceffyl Gwyn Bratton Camp
Doedd y tywydd ddim yn braf iawn pan gyrhaeddon ni'r lle, ond cyn i ni ymadael, fe frafiodd rywfaint, ac fe ddaeth criw o baragleidwyr yno.


Adonis Blue - pilipala prin iawn. Trueni na lwyddais i ddal llun o'i adenydd glas llachar yn llydan agored.


Hau


Ymlaen at Gôr y Cewri. Roedd glaw Aberystwyth wedi'n dilyn unwaith yn rhagor.
Côr y cewri


Yna ymlaen at Fryn Silbury ( - ceir yr hanes anhygoel yma)


Rhodd anarferol ar 'wishing tree' gerllaw


Llwybr cerrig hynafol tuag at AveburyAvebury - safle a oedd efallai yn bwysicach yn ei gyfnod na Chôr y Cewri. Mae'r pentref 'quaint' wedi'i adeiladu yng nghanol cylchoedd cerrig enfawr. Mae'r ffordd fawr yn mynd trwy ganol y cylch, sy'n biti garw. Mae'r safle (a Bryn Silbury) yn nwylo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.


Blodeuwedd


Gwreiddiau (coeden 'ddyheadau' arall)


Maint y cerrig yn amlwg


Carreg goncrid - i ddynodi lle bu un wreiddiol


Cyd-destun amaethyddol y lle


Mae Bradford on Avon - tref bert iawn - yn ymyl, ac yno mae addoldy o fath prin iawn, sef eglwys Sacsonaidd Sant Laurence


Yr allor (a darn o goeden hynafol yn y mur)


Desg yn yr haul - oedd, roedd fflachiadau o heulwen erbyn hyn.


Grisiau Jazz Carlin (wn i ddim sut y byddwn i'n gweld y fath 'fraint' o gael cwpwl o risiau cwbl ddi-nod wedi'u henwi ar fy ol!)


Jazz arall


Ac ar garlam i gloi - Ceffyl Hackpen. Dyma hanes ceffylau gwynion y sir


Ac i gloi - nid machlud am unwaith, ond yr haul gwan yn chwarae mig ar gae coch, o fewn golwg i'r ceffyl gwyn.
Eisteddfod 2017
16th August 2017 - 0 comments

[Llun ffôn yn edrych trwy dwll y milenia]

Cafwyd wythnos ddiddorol yn Sir Fôn, bro fy mebyd fel petai,yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol.

Bodedern oedd lleoliad y Maes, ac fe fuon ni'n aros yn agos, mewn bwthyn ardderchog ger Llanfachraeth. Roedd y sustem unffordd o ran mynediad at yr Eisteddfod ar ddechrau'r ŵyl yn golygu bod rhaid teithio braidd yn bell i gyrraedd, ond felly mae, ac roedd y mannau parcio yn reit agos at y maes ar ôl cyrraedd, chwarae teg.

Wedi dilyw dydd Sul, daeth newid byd, a bu raid gyrru yr holl ffordd i faes awyr Mona er mwyn parcio, ac wedyn dal bws yr holl ffordd yn ôl. Fe gymerodd hi tua dwy awr a hanner i gyrraedd y maes ar y dydd Llun, a rhyw awr a thri chwarter i ddychwelyd! Fe wellodd pethau o ddydd Mawrth ymlaen, ond roedd treulio lleiafswm o ddwy awr a hanner y dydd yn teithio i faes oedd o fewn 4 milltir yn llethol. Er bod gen i docyn wythnos, doedd dim chwant arna i i wynebu her y bysiau bob dydd.


[Ciwio am fws, gyda diolch bod y glaw wedi cilio]

Er bod effaith y glaw wedi rhoi'r farwol i'r trefniadau parcio gwreiddiol, doedd y maes ei hun ddim mor wael. Fe welais lawer gwaeth. Ond roedd braidd yn 'hopeless' os nad peryg i rai oedd yn cael thrafferth cerdded, ac fe fyddwn yn tybio bron yn amhosib ar gyfer rhywun mewn cadair olwyn.


[Dydd Llun llidiog]Ond hei, mae'r awyr yn las!

Oherwydd y tywydd anwadal, fe dreuliais mwy o amser nag arfer mewn pebyll yn gwrando ar ddarlithoedd, ac fe fues i hyd yn oed yn eistedd am oriau yn y pafiliwn, yn gwrando ar y cystadlu!

Roedd y camera 'gorau' gen i yn y tŷ, ond fe benderfynais nad oeddwn am ei gario yn feunyddiol o gwmpas y Maes (tydi'r camera, fel finnau, ddim yn hoffi tamprwydd!). Ar ôl rhyw ychydig, fe ddaeth hi'n her i geisio cael lluniau gyda chamera bach 'poced' a ffôn yn unig. Oherwydd natur y camera bach, roedd hi'n gwbl amhosib cael y math o luniau roeddwn yn arfer eu tynnu, felly roeddwn i'n diawlio am sbel, nes i mi arfer efo'r cyfyngderau a chanolbwyntio ar weithio gyda rinweddau'r ddyfais, yn hytrach na brwydro yn eu herbyn.

Mae detholiad o'r lluniau i'w gweld yma.


[Nid Cilt, diolch i'r drefn]

Uchafbwynt yr wythnos oedd yr unig ddiwrnod wirioneddol braf, sef y dydd Iau, pryd yr aeth fy mrawd a finnau am dro hyfryd iawn ar hyd llwybr yr arfordir rhwng Llanbadrig a Phorth Wen. Os ydych chi'n cael eich hysbrydoli i ddilyn yr un llwybr, sylwer bod darnau serth iawn ar ei hyd!


[Gwaith clai porslen, Lanlleiana]

Wythnos ddigon dymunol felly ar y cyfan, er y rhwystredigaethau a'r holl oriau mewn ceir a bysiau.

Rwy'n edrych ymlaen nawr at y flwyddyn nesaf, pan fydd yr Eisteddfod yng Nghaerdydd - profiad pur wahanol fe dybiaf.
Neges gan yr Eisteddfod - Dydd Llun- Eisteddfod notice
06th August 2017 - 0 comments
SYSTEM BYSIAU GWENNOL I GLUDO TEITHWYR I’R EISTEDDFOD DDYDD LLUN
Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn defnyddio system bws gwennol i gludo teithwyr i’r Maes ym Modedern ddydd Llun 7 Awst.
Bydd teithwyr o’r tir mawr yn cael eu cyfeirio i ddod oddi ar yr A55 ar gyffordd 6, i faes parcio Sioe Môn ym Mona am gyfnod ddydd Llun. Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod gwlyb a bwriad defnyddio’r maes parcio ym Mona fel gweithdrefn dros dro yw arbed y tir ym Modedern ar gyfer canol a diwedd yr wythnos.
Mae arwyddion eisoes mewn lle i arwain teithwyr i’r maes parcio dros dro, ac mae’r trefnwyr yn gofyn i bob teithiwr eu defnyddio er mwyn sicrhau bod traffic yn parhau i redeg yn llyfn ar yr Ynys.
Byddem yn ddiolchgar pe gallech rannu’r wybodaeth yma’n eang, ar yr awyr, ar-lein a thrwy eich gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol.
-diwedd-


SHUTTLE BUSES TO BRING VISITORS TO EISTEDDFOD MAES ON MONDAY
The National Eisteddfod will use a shuttle bus system to bring visitors to the Maes in Bodedern on Monday 7 August.
Visitors from the mainland will be directed to leave the A55 at junction 6 for the Anglesey Show car park in Mona for a period on Monday. Today has been wet on the Maes, and organisers will use the car park in Mona as a temporary measure to conserve the ground in Bodedern for mid week and the end of the festival.
Signs have already been put in place on the roads to lead visitors to the temporary car park, and organisers are asking everyone to follow the signs to ensure that traffic continues to run smoothly across the island.
We would be grateful if you could share this information widely, on air, online and through your social media channels.
-ends-
Ciao
31st July 2017 - 0 comments
Ciao!

Following on from last month's lecture and frantic gardening came our annual (or even bi-annual) summer holiday. Having a voucher to spend with Flybe (don't ask - or I'll start ranting), we chose to use it on direct flights Cardiff >< Verona. A hop, skip and jump from there and we arrived at our destination, Torri del Benaco on the eastern side of Lake Garda.

I didn't carry a 'proper' camera with me (i.e. one that weighs in at 2 bricks), as this was supposed to be a totally chilled-out experience. I had only my battered little Sony RX100 and phone to hand. Enjoy the views.

Wele ni'n cychwyn am wythnos o wyliau yn haul bendigedig yr Eidal, un o fy hoff wledydd, a lle y byddwn yn hoffi byw am sbel, pe bai amgylchiadau'n wahanol.

Yn dilyn debacle yr ehediadau i Lyon y llynedd i weld y pêl-droed (stori ddiflas, 'drist iawn, very sad', ys dywed Arthur), roedd gen i daleb i'w defnyddio yn erbyn ehediad Flybe. Wrth lwc, mae ganddynt awyrennau sy'n hedfan yn syth o Gaerdydd i Ferona, felly dyma drefnu wythnos o ymlacio llwyr ar lan Llyn Garda, mewn gwesty yn ymyl harbwr bach del, mewn ystafell gyda balconi bach ar gyfer fy Giulietta.

Roeddwn wedi disgwyl i'r tymheredd fod yn y 20au uchel, ond roedd hi'n gyson rhwng 33 (swrth) a 35 (yn barhaol wedi hario).
Felly, heblaw bod crwydro ddim yn rhan o'n cynlluniau yn y lle cyntaf, roedd y gwres ychwanegol yn sicrhau ein bod yn tueddu i aros yn gyfforddus y tu fewn i libart tref fach gysurus, hamddenol Torri del Benaco.

Fe fuon ni ar drip ar fferi, ac ar fysiau yma ac acw, ond roedd digon i'n cadw'n ddiddan o gwmpas y dref am y rhan fwyaf o'r amser.

Roedd y 'camera iawn' wedi'i wahardd, gan mai ymlacio a dadebru oedd y bwriad, nid cario 3kg ychwanegol i bobman ar fy nghefn. Felly, dim ond camera bach (clwyfedig) Sony RX100 a'r ffôn symudol oedd gen i.

Wele'r mis mewn lluniau...

Yr ardd yn dechrau edrych yn dda cyn cychwyn.
Bye, gardening, for a whole week


Ciao Torri del Benaco


Yr harbwr o ben y castell
View from the castle tower (with our hotel resplendent)


Cerflun
An Alpini? reading to a child from the work of Eugenio Corti


Torri o/from Albisano


Cerflun i ddiolch i'r rhai sy'n rhoi gwaed
A sculpture thanking those who donate blood


Mellt - Thunderstorm


A oes rhaid gadael?
Do we have to leave?


Engrafiad hynafol (Amgueddfa Torri del Benaco)
Ancient graffiti (Torri Museum)
gweler hwn - click here for info


Canu. Eto.
We hadn't realised that there was a sing-song outside the hotel every evening!


Milwr / soldier (Amgueddfa - Torri - Museum)


Pysgota - roedd pysgotwyr yn gosod rhwydi bob nos, a llu o drigolion yn pysgota o'r lan
Laying fishing nets - each evening fishermen and women would lay nets or fish from the bank


Canolfan gelf - Art centre


Limone

Roedd tyfu lemonau yn arfer bod yn brif ddiwydiant yn ardal Limone, nes i'r Eidal uno, a lemonau rhatach gyrraedd yn ddi-dreth o Sicilia.
Limone once flourished due to its lemon groves, however after unification, those cheap pesky Sicilian lemons arrived, toll-free, and there ended Limone's lemon industry.


Rhan o ddarlun yn eglwys 'Rocco' (Chiesa San Rocco)
Detail from a painting in the 'Rocco' church (Chiesa San Rocco)
Eglwys - Rocco - church


Glanfa'r fferi
Ferry landing


Malcesine

Castell Scaliger
Castelletto


Albisano > Torri (llwybr y pererinion / pilgrim's path)

Albisano

Grrrr. Tai crand - posh houses
]

Dal pryfetach ar lwybr y pererinion i lawr o Albisano i Torri
Catching bugs, (Olive Fruit Fly) in the olive groves on the pilgrim route between Albisano and Torri
Y llwybr heibio'r coed olewydd
The path through the olive groves


Waliau hardd
The beauty of walls
Ysgubau eidalaidd
Italian themed brushes


Cysegr - Shrine


Fe fethais ddarganod unrhyw wybodaeth am hwn. Rhyfedd braidd. Santes Feronica efallai?
I didn't come across any info on this rather disconcerting representation. St Veronica perhaps?Croeso adref i Gymru, meddai'r barcud
Welcome home to Wales, says the red kite


Gan nad oedd hi'n bwrw glaw, aethon ni draw i fynychu rhan o Ŵyl Hen Linell Bell yn y bandstand yn Aberystwyth
It wasn't raining one day, so we visited a festival at the bandstand

Kizzy Crawford


Calan
Cadw golwg wrth ffidlan efo ffonau
Heads down - smartphones


Parti priodas ruddem teuluol yn y gogledd!
Ruby wedding anniversary up north


Ac i orffen - machlud ar yr hen linell bell nad yw'n bod
And the usual close - the sun sinks beneath the horizon in Cardigan Bay
Llun Aberystwyth
23rd July 2017 - 0 comments


Aeth yr enwau i mewn i het ar gyfer pwy fyddai'n derbyn y llun o Aberystwyth wedi'i fframio. Yn rhyfedd iawn roeddwn i'n adnabod bron pawb oedd wedi ymateb!

The names went into the hat, and one came out! Who's going to get the framed print of Aberystwyth?

Congratulations / Llongyfarchiadau Nia Mai Daniel!

Diolch i bawb ymatebodd - thanks to all who responded.
Mehefin 17
06th July 2017 - 0 comments


[Scroll down for English]

Fues i erioed mor falch o weld diwedd Mehefin!

Ers wn i ddim faint o fisoedd, roeddwn wedi bod yn paratoi yn araf deg ar gyfer darlith i Ŵyl Gregynog am fywyd Alvin Langdon Coburn, Americanwr a oedd yn ffotograffydd blaengar iawn yn ei ddydd, a ymsefydlodd yng Nghymru. Roedd ei fywyd yn reit ryfeddol, a dweud y gwir, ac mae llawer eisoes wedi'i ysgrifennu amdano. Felly roedd cryn dipyn o waith darllen a distyllu i'w wneud! Yn ddigon naturiol, mae pwyslais popeth bron ar ei fywyd ffotograffig, ond roeddwn i am geisio deall mwy am ei fywyd cyfan a'r hyn a wnaeth tra oedd yn byw yng Nghymru, ei 'wlad fabwysiedig', yr oedd 'yn ei charu'n fawr'.

Yn y Llyfrgell Genedlaethol fe geir nifer o flychau ac albymau sy'n drysordy o wybodaeth ychwanegol, nad oes fawr neb wedi'i hastudio, ac felly fe fues i am hydoedd yn palu trwy bopeth, printiedig, ar y we, ac yn y blychau yn y Gen.

Yn ystod Mehefin roedd angen canolbwyntio'n llwyr bron ar y pwnc, a llunio sgwrs hwyliog. Er fy mod i mewn theori wedi hen arfer paratoi cyflwyniadau, mae'n rhaid cyfaddef bod cywasgu bywyd y dyn rhyfeddol hwn i sgwrs awr wedi bod yn waith anodd dros ben.

Felly, does gen i fawr ddim i sôn amdano y mis hwn, gan fy mod wedi mynd drwy'r 'artaith o ysgrifennu' unwaith yn rhagor. A choeliwch fi, mae llenwi gofod gwag gyda geiriau yn gallu teimlo fel artaith. Mae llawer iawn o sôn yn ddiweddar, er enghraifft yn sgil adroddiad ar lenyddiaeth a chyhoeddi yng Nghymru, am rôl awduron, a grantiau ac yn y blaen. Ond mae llawer iawn o'r gwyntyllu barn sy'n digwydd o ogwydd 'llenyddol' ac o safbwynt awduron 'llenyddiaeth' neu 'ffuglen', heb fawr ddim sôn am greaduriaid eilradd sy'n cynhyrchu gwaith ffeithiol neu led-ffeithiol. A does bron ddim cydnabyddiaeth na sôn am rai sy'n cynhyrchu gwaith creiddiol ddarluniadol, gan gynnwys llyfrau â seilwaith ffotograffig.

Ta waeth, nid gofod i ddechrau dadlau yw'r blog hwn, ond lle bach digynnwrf i ddatgelu mymryn ar daith weledol hen foi wrth iddo ddilyn ei drwyn drwy'r byd, gan ryfeddu at y pethau bychain o'i gwmpas.

Dyma isod felly ryw gip ar fy mywyd y tu allan i'r fyfyrgell am fis Mehefin.
___

June was spent sweating not in the garden, but indoors, preparing a talk on Alvin Langdon Coburn for the Gregynog Festival. There's quite a lot written about this American photographic pioneer, who made his home in Wales - his 'adopted country' and a place 'he dearly loved'. So, over the last few months I spent a lot of time poring over texts, websites and journals, as well as original manuscripts and papers held at the National Library of Wales.

Then came the painful process of writing! Filling a blank page is a bit like having a tooth removed, in that a nagging, never-ending and deepening pain is suddenly relieved the second the tooth is gone, or in this case an actual physical real tooth, plus the completion of the script.

This blog is supposed to be about my photographic journey, an old codger wandering through his life, still noticing and finding pleasure in the little things which surround us.

So here is June, a month of very little physical wandering at all, though my reading took me from Boston to Rhos-on-sea, with many adventures in between.
...

Taith ar y trên bach i ben yr Wyddfa fawr, ac yna ymlwybro i lawr ar hyd llwybr Llanberis. Roedd hi'n niwl pan gyrhaeddon ni, ond yn sydyn fe gliriodd y cymylau a datgelu'r golygfeydd godidocaf.

My wife had never reached the summit of Snowdon, and I'd only ever been at the top in thick fog, so we took advantage of the fine weather, taking the train up, and the pathway back down.

Yr Wyddfa . Snowdon


Roeddwn i wedi addo bod yn feirniad yn Sioe Aberystwyth / Ceredigion.

Judgement day at Aberystwyth and Ceredigion Show!

Sioe Aberystwyth
Tractorau McCullock / Field Marshall

Siop Inc yn mentro i'r maes
Siop Inc branching out with a well-themed little mobile shop.


Wyau! Eggs!


Angen golygydd ar y Borth
Borth in need of a proof editor (Gadwech = Gadewch)


Noson anhygoel o glir a braf, gan edrych i gyfeiriad y gogledd ar draws Bae Ceredigion
Amazing sunset on an equally amazing clear evening - looking northwards across Cardigan Bay

The sun at an acute angle removes much detail, and the landscape becomes a pure graphic representation of itself, and with man-made landmarks obscured, becomes symbolic of purity lostNid fy nghwch i, gwaetha'r modd
Not my kayak, unfortunately


Diwedd hirddydd haf, a goleuni rhyfedd dros dwyni Ynys-las
Summer solstice, and a dramatic sky hangs for a moment over the dunes at Ynys-las National Nature Reserve
Pelydrau
Eglwys Llandrillo-yn-rhos. Man gorwedd Coburn a'i wraig, Edith
Llandrillo-yn-rhos church, and Coburn's resting placeCofeb i deulu lleol (Jonesiaid Plas Dinarth)- collodd rhai eu bywydau pan suddwyd y Lusitania yn 1915
Memorial to a local family (Jones's of Dinarth Hall), some of whom drowned when the Lusitania was sunk in 1915
Bedd Alvin Langdon Coburn a'i wraig, Edith
The grave of Alvin Langdon Coburn and his wife, Edith


Canlyniad canolbwyntio ar ddarllen a sgwennu yn hytrach na garddio
Days spent writing = eco-friendly lawn!


Coleg Harlech - cyn-gartref George Davison (Wern Fawr), ffrind i Coburn, a lleoliad y ddarlith
Coleg Harlech, formerly home of Coburn's friend George Davison (Wern Fawr) - location of my talkSeptura yn cloi Gŵyl Gregynog gyda chyngerdd yng Nghastell Harlech
Septura close the Gregynog Festival with a recital in Harlech Castle.


Ac i gloi yn y dull arferol ... my usual ending ...
Nodi 4M
04th July 2017 - 0 comments
[Scroll down for English translation]
I nodi derbyn dros 4 miliwn o gliciau ar fy lluniau, rwyf am roi y ffotograff hwn o Aberystwyth i berson ffodus. Mae'r darlun wedi'i argraffu ar bapur arbennig, bambŵ, ac mae’n gorwedd mewn ffrâm wen (tua 21.5" x 17.5"), fel y gwelwch.

Os hoffech ‘roi eich enw yn yr het’ ar gyfer siawns o gael y llun, y cyfan sydd angen i chi wneud ydi sicrhau eich bod yn dilyn fy nghyfrif Twitter @traedmawr, clicio ar fy mhroffil, lle bydd trydariad perthnasol wedi’i gysylltu (pinned tweet). Hoffwch y trydariad, a’i ail-drydar (RT).
Os nad ydych ar Twitter, gadewch fanylion cyswllt yn y blwch ‘sylwadau’ ar waelod hwn, ac fe wna i ychwanegu’r enw i gynnwys yr het. (Ni fydd eich manylion yn ymddangos ar y wefan).
Fe fyddaf yn gwagio’r “het” rywbryd ar 23 Gorffennaf.
Y person lwcus fydd yn gyfrifol am drefnu casglu’r llun, er rwyf yn hapus i’w bicio draw o fewn 20 milltir i Aberystwyth.To note over 4 million hits to my pictures, I’m giving away this framed print of one of my favourite photographs of Aberystwyth. It’s printed on bamboo paper, and the frame measures around 21.5” x 17.5”.

To have a chance of owning the print, just make sure you’re following me on Twitter (@traedmawr), click on my profile, and ‘like’ and Reetweet the relevant tweet which is pinned there. I’ll draw a random name from the ‘hat’ on 23 July. If you're not on Twitter but want to add your name to the contents of the 'hat', just leave your contact details in the 'comments' box at the end of this post. Your details won't appear on the website.

The lucky person will be responsible for arranging to pick up the picture, however, I’m happy to deliver within 20 miles of Aberystwyth.
Bedwen Lyfrau
31st May 2017 - 0 comments
Pethau annisgwyl a welwch o gwmpas ffatrioedd gwlân.


Dyma fi ar ddiwedd mis y Fedwen Fai, neu yn fwy perthnasol i mi, y Fedwen Lyfrau, yn sgwennu gyferbyn â'r olygfa isod a welir drwy ffenest y swyddfa.Trefnir y Fedwen Lyfrau flynyddol gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru, sef grŵp o gyhoeddwyr sy'n cynhyrchu llyfrau Cymraeg. Mae'n gyfle iddyn nhw i gyd gyfarfod ac arwain gweithgareddau difyr sy'n hyrwyddo darllen eu cynnyrch.

Fe fues i yno nid yn unig o ran diddordeb, ond hefyd oherwydd fy mod i'n tynnu lluniau'r digwyddiadau ac yn cymryd rhan mewn 'panel' trafod.

Ateb cwestiynau am 'Melinau Gwlân / Woollen Mills of Wales' oeddwn i, gyda Dana Edwards yn cadeirio, a Tom Jones (na nid y Tom Jones hwnnw!) a Gareth Owen yno i sôn am eu cyfrolau hwy.

Hwn, fe dybiaf, oedd y tro olaf y byddai gofyn i mi drafod neu hyrwyddo'r gyfrol, a chyda newidiadau yn y wasg eisoes wedi'i gweithredu, roedd rhyw deimlad o 'ddiwedd cyfnod' fel cwmwl o'm cwmpas rhywffordd.

Dyma'r cyfle priodol felly i mi ddiolch i bawb oedd ynghlwm â'r llyfr:- staff y melinau, staff Gwasg Gomer (cynt a phresennol), Branwen yr awdures, ac yn arbennig iawn rwyf am ddiolch i fy nghymar Marian, a oedd yn gwmni ac yn gymorth mawr, yn bâr ychwanegol o ddwylo, coesau a llygaid mewn sawl melin dywyll.


Marian - ar ein 'recce' i Lanwrtyd.

Diolch hefyd i wasg y Lolfa am eu cefnogaeth hwy yn ystod y flwyddyn, ac am gyhoeddi Tywydd Mawr - sef peth o stori eithafion tywydd Cymru, wedi'i hadrodd drwy gyfrwng lluniau hanesyddol - cyfrol rwy'n falch iawn ohoni!

Rwy'n cael hoe fach o weithio ar lyfrau nawr, ond gobeithio y daw cyfle i ail-afael mewn camera ac ysgrifbin eto cyn hir.Diolch am ddarllen

Iestyn
4 Miliwn
25th May 2017 - 0 comments

Y perthi ger fy nghartref yng Ngheredigion.
The lane near my home in Ceredigion

Yn rhyfeddol, mae'r lluniau ar y ddwy brif wefan sydd gen i wedi'u gweld dros 4 miliwn o weithiau erbyn hyn.

Diolch felly i bawb sydd wedi mynd i'r draffeth i ymweld â'r safle hon a'r llif flickr. Gobeithio eich bod wedi mwynhau!

Rwyf o bryd i'w gilydd yn ystyried rhoi'r gorau i ychwanegu deunydd atynt, ond mae'r ymateb hyfryd rwy'n ei dderbyn o dro i dro yn help i mi gadw fy nhrwyn ar y maen!

Os bydd amser yn caniatau, fe drefnaf ffordd o nodi'r garreg filltir - rhywbeth gyda'r llun poblogaidd hwn, fwy na thebyg.Ond o nawr tan ddiwedd Gorffennaf, fe fydd fy sylw yn bennaf ar waith ymchwil ac ysgrifennu, yn hytrach na thynnu lluniau newydd.

____

Thanks to all who have visited this site and my flickr photostream, for, amazingly, my pictures have now received over 4 million individual views.

I often tire of updating the sites, but the positive responses I receive encourage me to keep my shoulder to the digital wheel.

If time allows, I'll arrange a little celebration, possibly/probably around the rather popular image of the Old College pictured above.

But from now to the end of July, I'll be concentrating on research and writing, rather than making pictures.

Mai . May

Yolanda Castaño, Bardd o Galisia, yn cymryd rhan yng Ngŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru
Yolanda Castaño a Galician poet, taking part in the Wales International Poetry Festival


Machlud dros Fynydd Gorddu, yn edrych draw dros Fae Ceredigion
Sunset over Mynydd Gorddu, with Cardigan Bay in the distance


Corhedydd y Graig (diolch Richard Huws) ar y traeth wrth iddi nosi
A wary Rock Pippit (thanks Richard Huws) hops between the pebbles at dusk


Garmon Gruffudd o Wasg y Lolfa yn cyflwyno gwobr Cyfraniad Arbennig yn y Fedwen Lyfrau i'r golygydd creadigol Alun Jones.
Garmon Gruffudd of y Lolfa presents the creative editor, Alun Jones, with a Special Award at the 2017 Bedwen Lyfrau
Siop Inc - yn 13 oed!
Siop Inc of Aberystwyth enters its teenage years!


Adlewyrchiadau ar Afon Rheidol
Reflections on the Rheidol


Ac i gloi yn y dull arferol - machlud Clarach
And to close in the usual manner - a nice Clarach sunset!