Bro a Bywyd Dic Jones

23rd July 2012
Yr wythnos diwethaf, cefais y fraint o fynychu lansiad cyfrol Cyhoeddiadau Barddas o Bro a Bywyd Dic Jones yng Nghaffi'r Emlyn yn Nhanygroes. Mae'n gyfrol sy'n llawn lluniau yn ymwneud รข bywyd y bardd, ffarmwr ac Archdderwydd, a gollwyd i'r genedl yn 2009.

Bum yn gweithio am sawl mis ar y gyfrol hon, yn chwilio am ddeiliaid hawlfraint, yn clirio hawliau, ac yn darganfod lluniau ychwanegol o safon.

Gellir darganfod mwy am y gyfrol yma ar safle Gwales.

Os ydych chi'n chwilio am berson i ymchwilio ar gyfer cyfrolau neu raglenni teledu, cofiwch gysylltu, rhag ofn y gallaf eich helpu.

Gellir gweld ychydig o luniau o'r lansiad yn y fan hyn.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.