Canada

30th August 2015
Fe fuon ni ar daith llawer iawn pellach nag arfer yn ddiweddar, sef i Ganada.

Wedi cychwyn o Gatwick, fe gyrhaeddodd Marian a finnau Vancouver i ganol y haf hiraf heb law ers achau (degawd yn ôl rhai). Syndod felly oedd iddi lawio trwy'r dydd canlynol! Ond tywydd sych a gawsom ar y cyfan trwy gydol ein cyfnod yn y wlad.

Aethom ymlaen o Vancouver i Ynys Vancouver, i Victoria ac Ucluelet am rai dyddiau, cyn hedfan nôl i Vancouver (mewn awyren fechan iawn) er mwyn dal ehediad arall i Kelowna. O fanno fe aethom i Peachland am sbel, cyn gyrru i fyny i Vernon ar gyfer priodas. Wedi'r briodas, ymlaen â ni mewn awyren arall draw i Calgary a thaith i fyny ac i lawr y ffordd drwy'r Rockies at Jasper ac yn ôl.

Os hoffech weld lluniau o'r daith - y rhan fwyaf o lawer wedi'u tynnu ar gamera poced bach (Sony RX100), wele hwy. Oherwydd cyfyngderau'r safle hon, fedra i ddim gosod gwell trefn arnynt, mae gen i ofn, felly taith igam-ogam yw hi!


We recently spent a month in Canada, visiting Vancouver, Vancouver Island, the Okanagan Valley and the Rockies. If you'd like to see the pictures - mostly taken on a pocket camera (RX100), visit this gallery.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.