Wrth fy nhraed

03rd February 2016


Rhaid cychwyn pob siwrnai, wrth reswm, wrth ein traed, a dyna fyddaf yn ei wneud yn y gyfrol newydd Ceredigion: wrth fy nhraed - at my feet, a gyhoeddir ddechrau mis Mawrth eleni. Cychwynnodd y daith, gyda chamau bach digyfeiriad, pan adewais fy swydd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Yna fe roddwyd hwb aruthrol i'r siwrnai gan staff hynaws Gwasg Gomer, a sodrodd fy nhraed ar lwybr cadarn wrth ofyn i mi baratoi cyfrol iddynt.

Y llyfr hwn sy'n bennaf gyfrifol am y llu o luniau o Geredigion yr wyf wedi'u tynnu dros y tair blynedd diwethaf. Roedd pwrpas i'r holl drampio a gwlychu ac oeri a phoen cefn wedi'r cyfan!

Heb os, llafur cariad yw paratoi cyfrol, ac roeddwn yn falch iawn o'r cyfle i dynnu sylw at ychydig o'r pethau yr wyf yn teimlo'n angerddol amdanynt - y cilcyn o dir lle rwyf yn byw, a'r dreftadaeth ddarluniadol a geir yn y Llyfrgell Genedlaethol. Cyfuniad yw'r gyfrol o deithiau o gwmpas y sir, yn tynnu ffotograffau o lefydd a phethau oedd yn creu argraff arnaf, a hen luniau o gasgliadau'r Llyfrgell. Argraffiadau ydyw'r gyfrol felly, wrth deithio yn ôl ac ymlaen mewn amser, a 'nôl ac ymlaen ar hyd ein ffyrdd cefn gwlad.

Fe soniaf ragor, rwy'n siŵr, wrth i ddyddiad y lansiad agosáu.

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.