Newyddion . News

Trafferthion cysylltu - Comms headache!
12th January 2012 - 0 comments
Mae problem technegol wedi codi ar y llinell ffôn. Os ydych yn dymuno cysylltu, ffoniwch y rhif symudol, neu defnyddio'r ffurflen gyswllt (linc o'r hafan).

There's a technical problem with my landline, so if you need to contact me, please call my mobile, or use the "contact" form (linked from the home page).
2012 ymlaen â ni
08th January 2012 - 0 comments
Wel, mae'n edrych na fydd gennyf luniau del o eira ar gyfer farchnad Nadolig y flwyddyn nesaf. Mae'r tywydd wedi bod yn arbennig o fwyn, os yn wyntog ac yn niwlog ac yn wlyb. Ond mae fy nheithiau teuluol i ogledd Cymru wedi rhoi'r cyfle i mi dynnu llond dwrn o luniau rwy'n eithaf balch ohonynt. Rwyf wedi roi fy ffefryn ar dudalen hafan y wefan hon. Ys gwn i a fedrwch ddyfalu pa un?

Gan ddymuno blwyddyn newydd dda i bod un ohonoch.

Iestyn

No pictures of snow this year, it appears. The weirdly changeable weather has yet to produce any snow here in our corner of mid Wales, but as a neighbour gloomily mentioned, the awful snow of 1947 and 1963 didn't appear until mid-January!

My family trips to north Wales have produced some quite nice pictures, however. I've added my favourite to the home page slide show. I wonder if you can spot which one it is?

Wishing you all a happy and healthy 1012.

Iestyn
AGSSC - NSSAW
14th December 2011 - 0 comments
Roedd hi'n ddiwrnod agored difyr yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru heddiw. Wele'r lluniau o'r offer ffilm hen a newydd o'r "tu ôl i'r llen"
http://atgof.co/agssc-nssaw

I visited the National Screen and Sound Archive of Wales's open day today, and here are some pictures of old and new film archive equipment.
http://atgof.co/agssc-nssaw
Llew Du - Black Lion
12th December 2011 - 1 comment
Rwyf wedi bod nôl a mlaen sawl gwaith yn ddiweddar i'r Llew Du yn Nhal-y-bont. Nid i slotian nac i besgi, ond i ddarlunio'n hen dafarn ar ei newydd wedd. Mae Siôn a Catrin wedi gweddnewid yr adeilad rhestredig yn fwyty modern a chysurus.

Cymerwch gip fan hyn
http://www.atgof.co/llew-du-black-lion

I've been back and forth to the old Black Lion pub, Tal-y-bont rather a lot lately. Not to imbibe, but rather to document it's rebirth. Siôn and Catrin, the new owners, have restored and updated the listed building and transformed it into a classy yet homely restaurant.

See it here
http://www.atgof.co/llew-du-black-lion
Tannau Tynion
02nd December 2011 - 0 comments
Cafwyd noson arbennig yng nghwmni Elinor Bennett Wigley, Beti George, Catrin Finch a Medêd yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol, i lansio hunangofiant Elinor, "Tannau Tynion", cyh. Gwasg Gwynedd.

http://atgof.photium.com/tannau-tynion

A wonderful evening of memories and fine music in the Drwm, National Library of Wales, to launch Elinor Bennet Wigley's autobiography, "Tannau Tynion"
Streic! Strike!
01st December 2011 - 0 comments
Fy lluniau diweddaraf o'r streic am bensiwn teg yma

My latest photos of the pensions strike here

http://atgof.photium.com/strike
Ar y gweill
29th November 2011 - 0 comments
Fy mwriad yw mai hwn fydd fy mhrif wefan o ddiwedd y flwyddyn hon, ac fe fydd yn cymryd drosodd o'r blogiau tatws.blogspot.com a traedmawr.blogspot.com

Felly "ar y gweill" mae'r wefan hon ar hyn o bryd. Galwch heibio o dro i dro i weld sut mae'n siapio.

This website is currently "work in progress", but hopefully will take over from tatws.blogspot.com and traedmawr.blogspot.com towards the end of the year. I'll see how it goes.

Call back from time to time to see how I'm getting on.

Hwyl

Iestyn