Noson ym Methlehem - An evening in Bethlehem

26th January 2012
Heno roeddwn yn arddangos lluniau (gyda nifer fechan o artistiaid a dylunwyr lleol) yn Ysgoldy Bethlehem, Llandre, ger Aberystwyth. Cynhaliwyd y noson gan Wyn Melville Jones, a oedd yn cyflwyno llun arbennig i'w arddangos yn yr Ysgoldy.

Fe ddangosais 3 print A3, dau o rai lleol iawn, ac un arall mwy celfyddydol ei naws yr rwyf hoffi ar y funud (yr angel sydd ar y dudalen hafan).

Noson hyfryd, hamddenol, ond biti bod rhaid hel ein traed am saith ar gyfer twmpath y pentre! Lluniau o'r noson yma!

This evening I attended an exhibition by local artists at Ysgoldy Bethlehem (Bethlehem [Sunday] Schoolroom). The evening was arranged by Wyn Melville Jones, who presented a painting to the Ysgoldy to the chapel authorities.

Some pictures of the evening, you might spot a few of my prints somewhere in the background.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.