Oriel newydd

20th August 2013
Oriel newydd - galwch draw

Rwyf wedi ychwanegu oriel o luniau diweddar at y wefan. Cliciwch ar "Oriel" ar frig y dudalen, yna o dan "Cymru" fe welwch "Lluniau diweddar". Wele fan hyn.

Y wefan hon "Atgof" nawr fydd fy ffenest siop, yn enwedig i ochr ffotograffiaeth pethau, yn ogystal â bod yn ystafell gefn - yn "ystafell stoc" fel petai, er mwyn cyflawni anghenion cwsmeriaid.

Yn gysylltiedig â'r wefan ac ochr y "busnes", rwyf yn trydar dan yr enw @atgofcymru - a hynny trwy gyfrwng y ddwy iaith. Os ydych yn fusnes sydd angen delweddau (hanesyddol - rwy'n ymchwilydd lluniau, neu newydd - rwy'n foi reit handi efo camera) rhowch gynnig ar ddilyn @atgofcymru

Felly os oes gan eich busnes chi anghenion delweddu o unrhyw fath, pam na glustnodwch yr oriel lluniau diweddar a galw draw am ennyd fach o dro i dro, i flasu'r hyn sydd ar y bwrdd gen i. Os ydych yn hoffi fy ngwaith, ac yn fodlon gyda'r safon, cysylltwch am sgwrs i weld a allaf fod o gymorth i'ch busnes chi.


Flickr
Fe fydd nifer ohonoch yn fy adnabod oherwydd fy ffrwd lluniau sydd ar flickr. Fy mwriad yw parhau i ddefnyddio flickr fel rhyw fath o ddyddiadur darluniadol (gyda'r lluniau bach), ond fe fyddaf yn ychwanegu lluniau newydd golygyddol neu fasnachol yn fwy rheolaidd i'r wefan hon - i'r oriel "Lluniau diweddar" yn y lle cyntaf.

Gyda tua 700,000 o "hits" dros dwy neu dair blynedd ar flickr, tydw i ddim yn mynd i adael y safle, na'r rhwydwaith o gyfeillion sydd yno, ar chwarae bach. Ond rwy'n gobeithio y bydd Yahoo! yn ymateb yn gadarnhaol ac yn ymarferol i'r miloedd o gwynion am y safle newydd. Daw eto haul ar fryn, gobeithio. Y llif flickr yw fy llais personol, ac yn yr un modd, mae @traedmawr ar twitter yn "lif ymwybod personol".


Diolch am ddarllen.

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.