Oriel newydd - new gallery

31st July 2013
Rwyf wedi ychwanegu oriel fach newydd - sef yr oriel am ddim.

Fe fydd ychydig o luniau yn cael eu rhoi yn yr oriel o dro i dro, ac ar waelod y lluniau mae botwm sy'n galluogi lawrlwytho'r ffeiliau maint llawn am ddim (mae telerau defnydd ddigon rhesymol - sef mai at ddefnydd personol a nid masnachol y bydd y llun yn cael ei ddefnyddio).

Cofiwch adael sylw yn y blwch "sylwadau" a welir o dan y lluniau. Fe fyddwn yn hoffi gwybod os oes budd i'r oriel!

Mae linc ar frig y dudalen sy'n mynd a chi at yr oriel.

Galwch draw yma weithiau i weld beth sydd ar gael.

____

I've added a little gallery "Free!"

I'll be placing a few pictures in the gallery from time to time, and under them you'll find a "download" button. There are conditions - that the pctures are for personal use, and not for commercial gain etc.

Please leave a message in the "comments" box under the pictures - I'd like to know if the gallery is worth the trouble or not!

The "Am ddim! - Free!" link at the top of the page takes you to the gallery.

Call by sometimes to see what's available.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.