Parêd Aberystwyth

09th March 2016


Rhwng sesiynau arwyddo fy llyfr newyd 'Ceredigion: wrth fy nhraed' fe dynnais ychydig o luniau o Parêd Gŵyl Dewi, Aberystwyth.

Fe allwch chi eu gweld yma.

Diolch i bawb a ddaeth i Siop y Pethe a Siop Inc i brynu cyfrol.

Fe aeth y lansiad yn y Drwm (LlGC) yn dda iawn, gyda'r lle bron yn llawn i'r ymylon. Dw i'n meddwl bod pawb wedi mwynhau. Diolch o galon i bawb oedd wedi cefnogi'r noson.

In between book signing sessions for 'Ceredigion: at my feet' I managed to get a few pictures of the Aberystwyth St David's Day Parade.

If you want to have a peek, you'll find them here.

Thanks to everyone who came to Siop y Pethe and Siop Inc to purchase the volume.

The launch in the Drwm at NLW seemed to go very well, with a pretty full house, and everyone laughing where I'd hoped they would! Many thanks to everyone who supported the evening - much appreciated.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.