Pen talar - in the groove.

22nd September 2012
Wedi wythnos reit brysur, oedd yn cynnwys tynnu lluniau ar gyfer clawr llyfr, fe ymlwybrais draw i Lanon i weld sut beth oedd y "Rasus 'Redig", sef pencampwriaeth aredig Cymru gyfan a'r 5 gwlad. Roedd hi'n rhyfeddol o braf a hamddenol yno, ar lan y môr, a Phen Llŷn ac Eryri'n amlwg iawn yn y pellter.

Codwyd cryn hiraeth arnaf, oherwydd roedd cymaint o'r tractorau a'r taclau amaethyddol "vintage" mor gyfarwydd i mi yn ystod fy mhlentyndod, gan mai contractio oedd gwaith fy nhad.

All Wales and Five Nations Ploughing Championships held at Llanon, Wales, UK

Gellir gweld ychwaneg o'r lluniau yn y fan hyn.

Following a busy week doing all sorts of jobs, including shots for a book cover, I spent a relaxing afternoon at the All Wales and 5 Nations Ploughing Championships. The event was held at Morfa Mawr, near Llanon, right at the edge of the sea. The bright clear sunshine provided magnificent views of the Llŷn Peninsula and Snowdonia.
All Wales and Five Nations Ploughing Championships held at Llanon, Wales, UK
I felt rather nostalgic seeing all the vintage tractors and agricultural equipment. My father was a farm contractor, and so I was brought up surrounded by old Fordsons, stationary balers, threshing machines, belt driven machines of all kinds. However, we didn't have a horse, more's the pity.

You can see more pictures here.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.