Portread - a portrait

27th September 2012
Wythnos diwethaf fe gefais y fraint o dynnu portread o'r Arglwydd Elystan ar gyfer clawr ei atgofion, a fydd ar gael yn y siopau tua diwedd mis Hydref.

Cyfres o atgofion amrywiol ar ffurf sgyrsiau yw'r llyfr, yn hytrach na hunangofiant "ffurfiol".

Mae Elystan mor hynaws a diymhongar, roedd hi'n sialens i ddal ennyd ar y camera a fyddai'n dadlennu yn ddigonol ysbryd, cadernid a hiwmor dyn mor hynod amryddawn, dysgiedig a dylanwadol.

Hwn yw fy hoff lun i o'r gyfres.

Yr Arglwydd Elystan

Llun gwahanol a ddewiswyd gan y cyhoeddwyr, ac mae'n sicr yn gwneud gwell clawr na'r un uchod. Mae'r dyluniad gan Siôn Ilar.

Elystan_2

Mae'n lyfr pwysig a gwerth chweil, felly cadwch lygad ar y wasg am newyddion am y lansiad.

Llongyfarchiadau i'r Lolfa am "fachu" Elystan, a chyhoeddi hunangofiant y bu mawr ofyn amdano dros y blynyddoedd.

Fel rhan o Ŵyl Lyfrau'r Morlan, fe fydd Dylan Iorwerth yn holi'r Arglwydd Elystan-Morgan, nos Wener, 9 Tachwedd, i ddathlu cyhoeddi'r hunangofiant.
________

Last week I was honoured to photograph Lord Elystan for his up and coming volume of recollections.

The top photo is my personal favourite from the shoot, however, without doubt, the second makes a better cover. The book will be available during October, and is published by y Lolfa.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.