Printiau cyfyngedig - Limited edition prints

20th March 2012
Os ydych eisiau prynu copi print neu ddigidol o un o'r lluniau o'r orielau, cysylltwch â mi drwy'r linc "Cysylltu" ar dop yr hafan i drafod eich anghenion.

Mae gen i un llun arbennig, sef "Angel" rwyf yn cynnig fel print A3 wedi'i gyfyngu i 50 copi, wedi'i argraffu ar bapur safonol, archifol, am gost o £50, neu £60 wedi'i fowntio yn draddodiadol i safon archifol, cost cludiant yn ychwanegol. Cysylltwch drwy'r linc ar y dudalen hafan.If you'd like a digital or print copy of any photo from my galleries, please contact me via the "Contact" button at the top of the home page, to discuss your requirements.

I am now able to offer "Angel" as an A3 print, limited to 50 copies. Prints are of high quality, on archival quality paper and are priced at £50 unmounted, or £60 traditionally mounted on archival quality board, plus postage. If you'd like to order a print, please drop me a line via the "Contact" link on the home page.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.