Printiau - prints

27th September 2014
[English follows below]
Mae gen i argraffydd newydd!

Mae'n horwth mawr sy'n gallu argraffu hyd at faint "A3+", gan ddefnyddio 12 inc gwahanol.

Hyd at ddoe, dim ond wedi'i "dreialu" oeddwn i, ond nawr y mae wedi cynhyrchu dyrnaid o brintiau ar gyfer ocsiwn codi arian.

Mae'r safon yn fendgedig.

Felly os byddwch eisiau print arddangos (ar bapur) o hyn ymlaen, fe fyddaf, gobeithio, yn gallu'ch cyflenwi yn fuan ac i safon ardderchog. Cysylltwch - dim ymrwmiad!


Machlud - Clarach - Sunset

I've now got a top-notch printer, which can deliver exhibition quality prints to "A3+" size, using a 12 ink system.

Up until yesterday, I'd been so busy with the camera, that I hadn't had a chance to use the machine in earnest. I'd calibrated everything and made minor adjustments, test prints and so forth, but yesterday I produced a few for an auction to raise money for a good cause.

They're stunning!

So, if you'd like a print (on paper), I can hopefully deliver excellent quality much more quickly than before. Contact me - no obligation!

Thanks for reading

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.