Ta ta 2015

01st January 2016
Blwyddyn Newydd Dda i bawb ohonoch sy'n dilyn y blog hwn.
Happy New Year to all of you who follow this little blog.

Machlud ac enfys, Blaenplwyf

Sunset and rainbow, Blaenplwyf

Mae 2015 wedi bod yn flwyddyn brysur iawn yn bersonol ac o ran gwaith. Mae'r crwydro efo'r camera wedi mynd â fi reit o gwmpas Cymru a thu hwnt, i lefydd difyr iawn, megis at gynhyrchwyr bwydydd o'r radd flaenaf, at artistiaid, awduron, y tu ôl i'r llen yn y byd teledu, i ddigwyddiadau ac eisteddfodau, i gartrefi unigolion, ar set ffilm hyd yn oed.
__
2015 was a very busy year for both personal and professional reasons. Working with the camera took me to many places, to amazing food producers, artists, authors, behind the scenes on TV productions, to sporting and cultural events, into people's homes, and even onto a film set.

Along the way I've met some fantastic people including some wonderful and supportive photographers, designers and editors. I've learnt a lot during the last few years and it's not only rewarding to receive creative commissions, but also as a picture researcher to point editors in the direction of photographers who have a great eye, an interesting archive, or are specialists.

These next few weeks mark the end of one whopper of a personal project which has been the backbone of my activity for about the last three years. Then it's straight on to another project, mainly as a researcher / editor!

So the nature of this blog will probably change shortly, as I buckle down to the new challenge.
___
Mewn ychydig wythnosau fe fyddaf wedi gorffen prosiect personol mawr iawn, sydd wedi bod yn sail i'r rhan fwyaf o'm gweithgaredd efo'r camera ers tua tair blynedd. Yna fe fyddaf, os byw ac iach, yn symud ymlaen yn syth at brosiect sylweddol arall, ond y tro hwn yn bennaf fel ymchwilydd / golygydd!

Rwy'n rhagweld y bydd natur y blog yn newid wrth i mi ymgymryd o ddifrif â'r sialens nesaf.
___
Daliwch i ddilyn i weld sut y bydd pethau'n newid a datblygu!
Keep following to see how things change and develop!

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.