Tachwedd 15 November

08th December 2015

Musée d'Orsay, Paris.

My month in pictures - mainly of a trip to Paris, on Friday 13th November. Not the best choice of weekend to visit this beautiful city, as it turned out. The pictures tell the story of my month, in all its random juxtapositions. Thanks to the many who showed concern for our wellbeing - our family and friends were there to celebrate my birthday - and your humanity touched us.

Ers sbel nawr rwyf wedi bod yn canolbwyntio yn bennaf ar orffen llyfr. Dyna bwrpas llawer iawn, iawn o'r lluniau rwyf wedi bod yn eu tynnu ers rhyw dair blynedd - rhan o broses ymchwilio, meddwl am y pwnc, dysgu crefft, a gwireddu'r syniad (gobeithio!) mewn print maes o law.

Mae ambell i "job" yn dod i'm rhan, sy'n hynod ddefnyddiol ar sawl ystyr, nid yn unig o ran yr ochr fusnes, ond hefyd oherwydd eu bod fel petai wastad wedi plethu yn naturiol i'r patrwm mwy sydd gen i ar y gweill.
Diolch i'r rhai sy'n dod ataf am luniau.

Roedd Tachwedd tipyn yn wahanol i'r arfer.

Fe aethom fel teulu a ffrindiau o sawl cyfeiriad i Baris i 'ddathlu' carreg filltir 'y bus pass' yn fy mywyd. Roeddwn yn llawn teimladau cymysg - yn flin fy mod yn 'hen', ond yn falch fy mod yn cael y fraint o heneiddio; yn flin iawn efo agweddau 'ageist' a glywais amdanynt, ond yn falch fy mod i, yn erbyn ffactore, y gallu gweithio; yn flin bod "henaint" heb ddod ei hunan, ond yn falch bod fy iechyd cystal; yn difaru nad oeddwn wedi cwblhau mwy o'r llyfr cyn gadael, ond yn falch bod gen i deulu a ffrindiau mor dalentog a hwyliog a chlên i rannu profiad Paris gyda hwy.

O fewn oriau i gyrraedd, tra roedd dau o'r criw yn y gêm bêl-droed yn y Stade de France, fe ddaeth ton o ofn dros y ddinas, ac fe ysgubwyd ninnau ganddo hefyd.

Dioch i'r drefn fe ddaethom adref ar y dydd Llun yn ddi-anaf, ond yn syber iawn ein hwyliau. O fewn dim roeddwn yn ôl yn gweu'r patrwm gwaith unwaith yn rhagor. Roedd pethau yn ôl i normal, ond eto doeddan nhw ddim.
Diolch i bawb - llu ohonoch, a gysylltodd yn uniongyrchol, neu drwy'r rhwydweithiau cymdeithasol yn holi amdanom. Roeddem oll yn gwerthfawrogi eich consyrn yn fawr iawn.

Mor rhyfedd, ac abswrd yw bywyd ar brydiau. Fe adawaf i'r lluniau adrodd eu stori.

Dechreuodd y mis gydag angladd merch ifanc a'n gadawodd degawdau yn rhy fuan. The month began on an exceedingly sad note.


Machlud o liwiau trist tywyll ar y ffordd adref. Darkness descends as we return home.


Tân gwyllt yn y glaw mân. Bang bang, fireworks over the Dyfi.


Cyrraedd Paris, a'r olygfa ger ein gwesty. We arrive in Paris to this view from near our apartment.


Noson braf a'r awyrgylch yn ein hannog i ymlacio o'r diwedd, a mwynhau'r profiad o fod mewn man hudolus. Tynnwyd y llun hwn bron yr union amser y bu i'r hunanfomwyr danio eu ffrwydron y tu allan i'r stadiwm. A beautiful evening and we begin to feel the vibes and allow ourselves to relax after a very stressful time. Almost to the minute that these pictures were taken, the bombers struck outside the stadium.


Bore dydd Sadwrn, a heddlu arfog ar y strydoedd ger y gwesty. Saturday, and armed police are everywhere.
Diffodd y goleuadau ar y tŵr fel arwydd o barch. Lights out as a sign of respect.


Prynhawn dydd Sul - taith ar hyd y Champs-Élysées. A Sunday stroll along the Champs-Élysées.


Y farchnad Nadolig anferth ar gau. The Christmas market remains closed.


Charles de Gaulle


Arddangosfeydd Paris Photo ar gau. The reason I chose Paris - but the exhibitions are now closed.

Ddim yn ddoniol, nagydi.

Ein criw ni yn oedi ar lan yr afon. We are but passing shadows here.


Cofeb i'r Ffrancwyr a frwydrodd dros Rwsia. The French who fought to help Russia.


Cofio'r hil-laddiad Armenaidd. Remembering the Armenian genocide.


Dino ar y don.


Tonnau o heddlu yn gwibio'n ddibaid ar draws y ddinas. Endless streams of police vehicles.


Diod llachar i gloi (ond nid i fi).

Yn ôl yng Nghymru, a Gruff a'i ffrind yn syrffio mewn storm ger Cricieth. Back home and the surf is up at Cricieth.


Noson i gofio y Diweddar David England, yn Ysgoldy Bethlehem, Llandre. An evening to honour the memory of the late David England.


Greg, a chôr Ger y Lli


Joban fach, ond oriau maith yn cadw i fyny efo Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn y Neuadd Fawr Gweler y set i Gymru Fyw) A behind-the-scenes look at the Young Farmers Eisteddfod for the BBC.


Noson deyrnged i'r diweddar Athro John Rowlands yng Nghapel y Garn. An evening to honour the memory of the late Professor John Rowlands at Capel y Garn.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.