Teimlo'n hallt

30th August 2012
Fe godais efo'r wawr heddiw i geisio cyrraedd arfordir y gogledd er mwyn tynnu llun o'r melinau gwynt ger Prestatyn a Hoylake. Roeddynt wedi ADDO tywydd braf.

O edrych ar fap cyn cychwyn, roeddwn wedi argyhoeddi fy hun mai o Ben y Gogarth y byddwn yn cael y llun gorau, a fyddai'n dangos y melinau yn ymestyn ymhell at y gorwel. Ymhen hir a hwyr fe ffendiais y ffordd gul sy'n troelli o gwmpas y trwyn. Roedd cymylau duon yn rhuthro heibio, a llygadau o haul o dro i dro fel lampau'n goleuo darnau o'r môr a'r arfordir, ond prin bod modd gweld y twrbeini oherwydd yr heli yn yr awyr uchben y môr. Oedd, roedd y gwynt o'r gogledd yn chwipio croen y lli!

Er na chefais luniau gwerth chweil o'r melinau, fe fwynheais geisio sefyll yn llonydd yn llygaid y ddrycin i dynnu ambell i lun wrth i'r pelydrau prin oleuo ambell i fan.
Hen oleudy, Pen-y-gogarth

Doedd dim amdani ond dilyn ffordd yr arfordir tuag at Fae Colwyn, i weld a oedd modd cael "shot" agosach o'r fan honno. Ym Mae Penrhyn, llecyn anghyfarwydd i mi, ochr "arall" i Rhiwledyn, neu "Trwyn y Fuwch" (Little Orme), roedd hi'n frochus, a'r cannoedd llefydd parcio ar hyd y prom tuag at pier Bae Colwyn yn wag.

Ymhen hanner awr, nid brochus oedd y gair i ddisgrifio'r tywydd.

Dyma flas o'r daith fach o Rhiwledyn i Fae Colwyn. Gwlyb iawn, a hallt.

storm-3414

Rhagor o luniau a cwpwl o fideos yn y fan isod.

http://www.flickr.com/photos/traedmawr/sets/72157631322217592/


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.