Tu ôl i'r silff

14th June 2016
Mae hydoedd ers i mi dynnu'r lluniau hyn (a mwy!) ar gyfer y BBC, sef cip y tu ôl i'r llen wrth i'r ffilm 'the Library Suicides / Y Llyfrgell' gael ei ffilmio yn y Llyfrgelll Genedlaethol.

Braf iawn yw eu gweld nawr ar wefan Cymru Fyw, wrth i ddyddiad dangosiad cyntaf y ffilm nesau!

Llongyfarchiadau mawr i Euros Lyn a Fflur Dafydd, ac i'r criw a'r actorion i gyd - roedd hi wir yn bleser cael bod ar y set efo chi am ychydig ddyddiau.

Edrychaf ymlaen yn fawr iawn at weld y ffilm ar y sgrin fawr.

____


Nice to see these behind-the-scenes photos of the making of the 'the Library Suicides / Y Llyfrgell' on the BBC website. The film will have it's premiere in the Edinburgh Film Festival, and there will be a special screening during the National Eisteddfod in August.

Congratulations to Euros Lyn, Fflur Dafydd and the actors and crew - it was a true privilege and preasure to have been on set with you all for a few days.

Looking forward to viewing the film itself on the big screen!


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.