Tywydd

05th December 2016
Ongoing construction... links related to 'Tywydd Mawr - extreme weather in Wales' - an illustrated history of bad weather in Wales (Welsh text, and bilingual English/Welsh captions)

Tudalen sy'n cyfeirio at wybodaeth am y tywydd - cysylltiedig â 'Tywydd Mawr' - cyfrol am hanes tywydd garw yng Nghymru. Rhagor i ddod yn fuan.Hinsawdd hanesyddol: potensial ffynonellau dogfennol Cymru. (Gwerddon - pdf)

Weather timeline / Cronoleg y tywydd (Saesneg)

Coelion tywydd [weather beliefs - Welsh]

Wales climate / hinsawdd Cymru (Saesneg/English)

Hanes gaeafau ym Mhrydain (Saesneg)
History of British winters


Eira Ddoe / Snows of yesteryear

1913 tornado / Corwynt 1913 (Saesneg - English)

Newsreel (BFI) Corwynt 1913 Cyclone

Lluniau Amgueddfa Genedlaethol - Mational Museum photos

Newsreel - Aberystwyth, Ynyslas, Cricieth 1938 (storm)

Gaumont Newsreel Amroth 1939 (storm)

Llongddrylliadau Pen Llŷn - Llŷn Peninsula storms and shipwrecks


Nottingham University weather blog - Blog tywydd Prifysgol Nottingham (Saesneg - English)

Weather Online

Lost Islands, climate change / Colli ynysoedd i neid hinsawdd (Solomon Isl)

British winter snowfall events / Eira ym Mhrydain (Saesneg - English)


Glasdir Flooding Report (pdf) / Adroddiad ar lifogydd y Glasdir (Saesneg)


2014 storms (Met Office) / Stormydd 2014 (Swyddfa Dywydd)


Remembering Dolgarrog / Cofio Dolgarrog (BBC)


1816 the year without a summer / 1816 y flwyddyn heb haf

Shipwrecks of West Wales / Llongddrylliadau gorllewin Cymru (Saesneg - English)

Lost places of Wales / Llefydd coll Cymru (Walesonline)

Historic sites at risk / safleoedd hanesyddol dan fygythiad (Guardian)

1859 Gale / storm 1859 (Royal Charter) Swyddfa Dywydd/Met Office

10 worst British winters ever / Gaeafau gwaethaf Prydain (Independent)

History of climate science / Hanes gwyddor newid hinsawdd (Saesneg)


Coast of Wales / Arfordir Cymru (Saesneg - English)


Bwletinau Llên Natur (Cymraeg - Welsh)

Cyfoeth Naturiol Cymru - newid hinsawdd


Natural Resources Wales - climate change


Almanacau Cymreig (Llyfrgell Genedlaethol) / NLW Welsh almanacs

Nantgwyllt (Shelley): (Saesneg - English)

2007 Flooding appraisal England and Wales (pdf)

Geological timescales / Amserau'r ddaear (Wikipedia)

Dyddiaduron William Bulkeley / William Bulkeley Diaries

1607 flood / Llif 1607 (popular / ymdriniaeth ysgafn)

Baledi Cymru arlein

Welsh ballads online

Cân Billy the seal / song - Frank Hennessy (youtube)

Dywediadau, Rhigymau a ChoelionTro drwy'r tymhorauLeave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.