Uwchraddio - upgrading

27th January 2012
Fe fyddaf yn uwchraddio'r Orielau yn sylweddol dros yr wythnos nesaf, ac fe fydd rhai pethau'n edrych braidd yn rhyfedd ac allan o drefn tra mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen. Ymddiheuriadau! Fe ddylwn i orffen erbyn y 3ydd Chwefror, gobeithio.

I'm in the middle of upgrading the content of the Galleries, and while I get on with the job, things might get a little messy! Apologies. Hopefully I will have finished by 3 February.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.