Waw! machludoedd - stunning sunsets

12th June 2013
Doeddwn i ddim wedi bwriadu ysgrifennu dim tan ddiwedd y mis, ond edrychwch ar y machludoedd bendigedig a gafwyd yn ddiweddar.

I wasn't going to add to my "news' until the end of the month, but take a look at the stunning sunsets we've had over the last few days.

Pen y Pass
Pen y Pass

Prom Aberystwyth
Wylan

Llyn Padarn
seren yr wyddfa-0838

Llyn Peris a Chastell Dolbadarn
Castell Dolbadarn

Pen y Pass
Diolch i'r ferch hyfryd o dramor am adael i mi dynnu ei llun ar droed yr Wyddfa. Thanks - hope you had a nice day on the mountain.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.