Awst, y darnau da - August - the good bits

31st August 2013
Y mis hwn (Awst) fe ddaeth prosiect mawr iawn y bum yn gweithio arno am flwyddyn a hanner i ben, gyda chyhoeddi dau lyfr i ddisgyblion ysgol, a DVD o adnoddau i athrawon. Pan ddaw'r manylion cyhoeddi llawn i'r fei, fe bostiaf lincs atyn nhw o fy nghyfrifon trydar.

Dros y misoedd diwethaf rwyf hefyd wedi bod yn paratoi prosiect tymor hir arall ar gyfer cyhoeddwr adnabyddus. Mae'r fenter, sy'n ymwneud â fy sir fabwysiedig, yn clymu ynghyd fy ngwaith fel chwilotwr a ffotograffydd. "Gwyliwch y gofod hwn" dros y flwyddyn nesaf i glywed sut mae pethau'n datblygu. A dechreuwch arbed eich ceiniogau prin ar gyfer prynu anrheg rhagorol ar gyfer Nadolig 2014!

Rwyf wedi sôn o'r blaen am lyfr bach hyfryd o atgofion am R S Thomas y bum yn helpu ffendio a chynhyrchu lluniau ar ei gyfer. Mae'r is-deitl "cleniach yn Gymraeg?" yn dweud y cyfan. Dyma gyfrol sy'n taflu goleuni ar ochr "Gymraeg" a chymdeithasol y bardd, gydag ysgrifau byr a bachog sy'n goleuo tipyn ar ei gymeriad a'i ddeuoliaeth. Mae manylion y llyfr yma ar Gwales.

Mae rhyw 13 o luniau gen i yn y gyfrol, wedi'u dylunio'n ddeallus ac yn gelfydd gan Elgan Griffiths. Does dim mantais bersonol i mi o wrjo'r gyfrol ar neb, ond wir, mae'n ddifyr iawn, gyda dyluniad sy'n plesio'r llygad. Felly rwy'n argymell i chi ei brynu yn eich miloedd!

Heblaw am gwpwl o alwadau pen agored ar gyfer cylchgrawn Barddas, doedd gen i ddim byd penodol i'w wneud yn yr Eisteddfod. Serch hynny, fe wthiais fy lens i ambell i gornel, a chael nifer go dda o luniau rwy'n hapus iawn gyda'u safon, ac a ddaw i mewn yn "handi" yn y dyfodol, gobeithio!

Defnyddiwyd rhai ohonynt - o berfformiad ysgytwol Ffion Dafis o fonolog "Anweledig" Aled Jones Williams, yn Golwg (Awst 29ain), gan gynnwys llun y clawr. Rwy'n hoffi tynnu portreadau a chael cloriau!

Fy llun o Ffion Dafis ar glawr Golwg -7440


Mae adolygiad o'r perfformiad yma ar flog ardderchog Lowri Haf Cooke.

Rwy'n edrych ymlaen hefyd at weld copi o Barn, gan fod y cylchgrawn hynod hwnnw hefyd wedi cymryd nifer o luniau gen i ar gyfer eu rhifyn ôl-eisteddfod. Mae gen i sylwadau ynddo hefyd ar waith serameg Emily Jenkins, a oedd yn cael ei arddangos yn y Lle Celf. Mae ganddyn nhw un o'r lluniau o "Anweledig" ar eu gwefan, fel rhan o'u hadolygiad o gynnyrch theatrig yr eisteddfod.

A rhag ofn eich bod yn meddwl fy mod yn ddiog, mae'n well i mi sôn fy mod hefyd wedi bod yn tynnu lluniau dros gyfnod ar gyfer llyfr Saesneg, a fydd yn y siopau, gobeithio, yn yr hydref. Mae rhai o'r lluniau ar gyfer y llyfr hwnnw wedi'u gosod ar fy ffrwd flickr, ond mae tomen o luniau eraill sydd heb weld golau dydd, sy'n cael eu dal yn ôl gennyf ar gyfer y gyfrol.

Roedd manion eraill yn ystod y mis hefyd erbyn meddwl - portread o Lyn Lewis Dafis ar gyfer y cylchgrawn Cristion ar ei newydd wedd, a llun y difrod i wal "Cofiwch Dryweryn, a swp bach o luniau ar gyfer stoc, a choeliwch chi fyth - lluniau ohonof yn mwynhau fy hun!

Rwyf wedi darganfod caiacio - a hyd yn hyn, wedi mwynhau yn fawr iawn.
O'r caiac

Os ydych wedi darllen y darnau newyddion blaenorol, fe fyddwch eisoes yn gwybod fy mod wedi canolbwyntio'n galed ar uwchraddio'r wefan hon, i'w gwneud yn haws i'w defnyddio gan gwsmeriaid sydd eisiau trwyddedu lluniau. Cafwyd sawl prawf o hyn wedi'r eisteddfod, a gwelwyd gennyf y byddai ychydig o newidiadau eraill yn y llif gwaith yn gwella pethau hyd yn oed yn fwy. Dyna brosiect ar gyfer ddyddiau llwyd hydrefol.


___

August was dominated by work on the website and the National Eisteddfod. Luckily the magazines Barn and Golwg took some of my pictures, and I actually got a Golwg cover! Hopefully not my last.

Golwg-7439


There were lots of other bits and bobs, but they're covered in earlier posts.

Thanks for taking the time to read this.

Diolch am ddarllen
Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.