Y flwyddyn gron

26th December 2013
Mae oriel sy'n darlunio fy mlwyddyn mewn lluniau (yng Nghymru, o leiaf) i'w gael yn y fan hyn. Mae llawer o luniau o dywydd gwael (a da) yma. O'r amser symudais i fyw yn Aberystwyth (1973), yn Nhanybwlch, mae ardal y traeth a'r harbwr wedi bod yn agos iawn at fy nghalon. Yma y byddwn yn dod, glaw neu hindda i fynd am dro, neu i fwyta fy nghinio pan oedd y coleg neu'r swyddfa yn llethu (hynny yw yn aml iawn), ac wrth gwrs i dynnu lluniau o'r tywydd garw! Tynnwyd y llun cyntaf i mi drwyddedu o'r jetty (gyda thon anferth wen yn ffrwydro dros y goleudy) yn 2005. Ac mae'r ardal wedi profi'n fan ffrwythlon iawn. Eleni cefais anrheg Nadolig anhygoel - wyth mlynedd wedi tynnu'r llun hwnnw, a bron i ddeugain mlynedd ers i mi brofi y storm anferth adeg y Pasg, fe ddefnyddiwyd llun newydd gennyf o don anferth fel "sblash" ar draws dudalen flaen y Daily Telegraph ar y 24 Rhagfyr, a thu mewn i'r Daily Mail. Felly fe dybiaf bod dros dwy filiwn o bobl wedi gweld y llun hwnnw!

My year in pictures (Captions in Welsh only) can be found here.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.