Y flwyddyn gron - pics of the year

02nd January 2015


Roedd 2014 yn flwyddyn o afael ynddi i gwblhau camau allweddol ar brosiect tynnu lluniau/ymchwil sydd wedi bod ar y gweill ers tua dwy flynedd nawr. Rwy'n mawr obeithio y bydd ffrwyth yr holl ymdrech i'w gael ar ffurf llyfr cyn diwedd y flwyddyn hon.

Yn hytrach na'r llith misol arferol, rwyf wedi gosod detholiad o luniau'r flwyddyn mewn albwm ar fy llif flickr. Cliciwch ar y cyswllt hwn i fynd atynt (mae nhw mewn trefn dyddiad) a chlicio trwodd nes cyrraedd 23 Rhagfyr 2013! - mae rheswm gen i am fynd yn ôl at y dyddiad hwnnw, oherwydd dyna'r llun a gefais fel 'sblash' mawr ar flaen y Daily Telegraph. Y defnydd mwya o lun gen i rioed.

2014 was very much a period of buckling down to complete key parts of a long-term photo project dear to my heart. Hopefully all the picture taking/research will bear fruit in the form of a book, due out by the end of this year. There's still a lot to do though!

Rather than list what I did with a camera during December, I've put a few pictures in chronological order in a flickr album. If you'd like to browse my own favourites of the year, then just follow this link, and then click through until you reach December 23rd 2013! I've gone back to that day because it has special significance for me - the picture appeared as a big front page splash in the Daily Telegraph, and proved to be a slight turning point in my photo-life.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.