Ychwanegiadau diweddar

01st August 2012
Yn dilyn gwibdeithiau i rannau o Gymru, yn bennaf i dynnu lluniau i gwsmeriaid, mae nifer wedi'u hychwanegu at y safle hwn, e.e. lluniau stoc o Gasnewydd a chwpwl o lefydd yng Ngwent, Aberhonddu, Cydweli, Dinbych, ac yn fwyaf diweddar Abertawe, Aberdyfi a Thywyn. Gellir eu gweld o glicio ar "orielau", dewis Cymru, ac yna dewis sir. Neu defnyddiwch y blwch chwilio a mewngofnodi enw lleoliad.

Detholiad o luniau a geir yma (rwyf eisoes bron wedi cyrraedd yr uchafswm a ganiateir ar y safle), felly os oes gennych angen llun sdoc o Gymru, cysylltwch rhag ofn bod gennyf rywbeth addas yr y cyfrifiadur adre.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.