Ymweliadau - Visits

10th December 2013
Dim ond gair i ddweud diolch i chi am alw heibio'r wefan.

Rhaid bod gan bobl rywfaint o ddiddordeb neu chwilfrydedd, oherwydd mae'r lluniau ar y wefan hon yn derbyn dros fil o "hits" yn ddyddiol (gan gyfri dros y mis diwethaf), a'r wefan arall yn derbyn ar gyfartaledd tua mil pedwar cant yn ddyddiol. Dyna chi 2400 o hits bob dydd, fwy neu lai.

Does dim amheuaeth bod "digwyddiadau" yn denu - megis stormydd, neu lansiadau llyfrau (cyplysiad diddorol - beth am gael lansio llyfr yng nghanol storm er mwyn cael lot o sylw?!).

Dechreuais gadw ystadegau ar y wefan arall ers rhyw dair blynedd, os ydw i'n cofio'n iawn, a'r wefan hon ers tua 2 flynedd. Dros y cyfnod yna mae'r gwefannau wedi derbyn ymhell dros filiwn o "hits". Wn i ddim os yw'r ffigurau hyn yn uchel neu beidio o'u cymharu รข safleuoedd eraill. Fe wn fod un wefan lluniau Cymreig yn datgan yn hapus ei fod yn derbyn tua mil o hits y mis. Ys gwn i faint o hits mae gwefan Golwg, neu Llenyddiaeth Cymru, neu unrhyw wefan Gymraeg arall yn ei dderbyn? Fe fyddai'n ddiddorol gwybod.

Felly, er nad oes gen i linyn mesur i allu barnu a ydi fy lluniau yn "llwyddiant" a'i peidio, mae'r dilyniant cyson sydd ganddynt yn codi fy nghalon, ac yn sbardun i mi gario ymlaen fel ag yr ydwyf.

Felly unwaith yn rhagor, diolch o galon i chi am alw heibio, ac wrth wneud hynny, yn fy ysgogi i gadw fy nhrwyn ar y maen, neu o leiaf ar gefn y camera.

Iestyn

Just a word of thanks to everyone who calls by my websites. Between both sites, I'm receiving around 2400 hits on average per day. This number astounds me. I have no means of knowing if it's a good or a poor number, but to me, together with well over a million interactions recorded, it seems like an awful lot! And knowing that so many people are regularly looking at my pictures provides me with the impetus on a horrible night, or early in the morning, to get up, get out, and get "shooting".

So - thanks everyone. Your visits count.

Iestyn


Comments

Photo comment By Dafydd Tomos: Gair o ddiolch i ti hefyd ac i brofi fod rhywun yn darllen! Ydi hits yn golygu 'tudalennau' neu yn cynnwys pob ffeil a llun? Mae unrhyw wefan sy'n cael dros fil o 'argraffiadau' tudalen yn gwneud yn dda weden i.
Photo comment By Iestyn: Diolch Dafydd - sioc i gael ymateb! Cyfuniad o dudalennau a lluniau yw'r ffigwr cyfansawdd. Llawer iawn mwy i luniau unigol ac orielau, nag i "newyddion". e.e. mae tudalen oriel "pobl" neu "eisteddfod" yn derbyn miloedd o 'argraffiadau', ond wedyn y lluniau unigol y tu mewn i'r orielau yn derbyn miloedd mwy. Y rhan fwyaf o'r traffic yw pobl yn glanio yma o twitter neu yn fwy aml nawr FB - ar lun penodol, ond wedyn yn dechrau "pori" o gwmpas y safle, ac yn defnyddio'r botwm "chwilio". Diolch am ymateb :-)

Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.